Η συνάντηση αυτή οργανώθηκε στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος ERASMUS KA2+ 2016-2018 με θέμα “Εκπαίδευση & Βιωσιμότητα για τους νέους” (Education & Sustainability for the young-E.A.S.Y.), στο οποίο συμμετέχει το 1ο ΕΠΑΛ Έδεσσας. Συμμετέχουν μαζί με την Ελλάδα αντιπροσωπείες από την Βουλγαρία, Γαλλία, Ιταλία, Πολωνία και Τουρκία

Θα ακολουθήσει δεύτερη εβδομάδα, 27 Νοεμβρίου έως 3 Δεκεμβρίου, με δραστηριότητες Μάθησης, Διδασκαλίας, Κατάρτισης, Επιμόρφωσης καθώς επίσης και με Παρακολουθήσεις Εργασίας (Job Shadowing) στους χώρους του 1ου ΕΠΑΛ. Επιπλέον, αυτό το διάστημα, θα πραγματοποιηθούν επισκέψεις σε επιχειρήσεις και αξιοθέατα της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της Διεθνικής Συνάντησης θα παρουσιαστούν οι εργασίες κάθε αντιπροσωπείας, θα γίνει ανατροφοδότηση της πορείας του προγράμματος και σχεδιασμός της διάχυσης και των επόμενων δράσεων.

Επιπλέον, στα πλαίσια πάντα του προγράμματος, τέσσερις Ιταλοί σπουδαστές θα παραμείνουν στην Έδεσσα έως τις 21 Δεκεμβρίου, και ένας Πολωνός έως τις 3 Δεκεμβρίου, διάστημα κατά το οποίο θα πραγματοποιήσουν την Πρακτική Άσκησή τους (Trainship) στο εστιατόριο «Καταρράκτες».