Τα μέλη της Κίνησης Δημοτών Έδεσσας ”Ίων Δραγούμης” δηλώνουμε ότι για εμάς, τους Γηγενείς Μακεδόνες Έλληνες της Έδεσσας, ο όρος «Μακεδονία» είναι κάτι περισσότερο από ένα απλό όνομα, καθώς ταυτίζεται με την ιστορική και πολιτιστική μας κληρονομιά.

Ως εκ τούτου, δε δεχόμαστε και δεν ανεχόμαστε την παραχώρηση του ιερού για εμάς τους Μακεδόνες ονόματος της Μακεδονίας για χρήση από το γειτονικό κράτος των Σκο-πίων. Στηρίζουμε το συλλαλητήριο που διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη στις 21 Ιανου-αρίου και θα στηρίξουμε κάθε άλλη παρόμοια εκδήλωση για την υπεράσπιση της Μακε-δονίας. Ο λαός της Μακεδονίας περιμένει από τους Βουλευτές της Πέλλας να ξεκαθαρί-σουν δημοσίως τη θέση τους. Ως μοναδικοί ιδιοκτήτες του Μακεδονικού Πολιτισμού πρέπει να έχουμε τον τελευταίο λόγο στο θέμα και οφείλουν οι Βουλευτές να μας ακού-σουν και να μας ρωτήσουν. Σε μια δημοκρατική χώρα ο λαός μιλάει και οι εκπρόσωποί του ακολουθούν. Καλούμε όλους τους Έλληνες σε εγρήγορση, θυμίζοντας μία φράση του Ίωνα Δραγούμη: «Φτάνουν πια οι Μάρτυρες. Χρειάζονται τώρα ήρωες. Γενείτε ήρωες. Να ξέρετε πως αν τρέξουμε να σώσουμε τη Μακεδονία, η Μακεδονία θα μας σώσει».

Έδεσσα, 17 Ιανουαρίου 2018

Ο Πρόεδρος Ο Γραμματέας

Πριβαρτιτσάνης Πέτρος Γιουματζίδης Δημήτριος