Ο βουλευτής επικοινώνησε με την Διεύθυνση και τον Επόπτη στον ΕΛΓΑ της Βέροιας
Έγινε αναγγελία για Άγρα, Κερασιά, Καρυδιά, Νησί χθες 26/06/2018 και οι δηλώσεις πρέπει να γίνουν μέσα στις επόμενες 15 ημέρες

Για Αρχάγγελο, Περίκλεια, Νότια, Σαρακηνούς και Κορυφή «τρέχει» αναγγελία που λήγει σε λίγες ημέρες, δεν απαιτείται νέα δήλωση σε ότι είχε δηλωθεί για σκάσιμο και επιδεινώθηκε από τις βροχοπτώσεις των τελευταίων ημερών
Ο βουλευτής ζήτησε παράταση λίγων στην προθεσμία των δηλώσεων για την Άρνισσα και Παναγίτσα.
Ο επόπτης θα ελέγξει άμεσα για πιθανή αναγγελία και στο Κάτω Γραμματικό καθώς και για νέα αναγγελία για Σαρακηνούς, Κορυφή καθώς και σε άλλα χωριά που θα απαιτηθεί.
Ο ΕΛΓΑ στην Βέροια θα καταβάλει την μέγιστη δυνατή προσπάθεια για την ταχύτερη και ακριβέστερη προσωποποιημένη εκτίμηση των ζημιών