Για τον πολύτιμο πελάτη μας ψάχνουμε για την Γερμανία:
Τεχνικό – Ηλεκτρολόγο για πλήρη απασχόληση

Τα καθήκοντά σας:
• Γνώση Γερμανικών
• Σύνδεση ηλεκτρικών συστημάτων καλωδιώσεων
• Κατασκευή και συναρμολόγηση πίνακα ελέγχου

Οι απαιτήσεις μας:
• Εμπειρία στο επάγγελμα του ηλεκτρολόγου
• Αυτονομία, επιμέλεια και ανθεκτικότητα

Προσφέρουμε:
• Ωριαίες αποδοχές που είναι αρκετά προσαρμοσμένες στις δεξιότητες και τις γνώσεις σας
• Μη δασμολογικά επιδόματα
• Διακοπές και Δώρο Χριστουγέννων
• Προοπτική για μόνιμη σύμβαση εργασίας
• 25% αύξηση πληρωμής υπερωρίας,
• 50% αύξηση πληρωμής τις Κυριακές

Στείλτε την αίτησή σας σήμερα στο [email protected] ή τηλεφώνησε στο +491739219684.