Είναι γνωστό σε όλους πως τα τελευταία χρόνια τα προϊόντα που παράγονται στα εδάφη του Δήμου μας έχουν κατακτήσει δυναμικά την εσωτερική ελληνική αγορά και παρουσιάζουν μεγάλη αύξηση των εξαγωγών, στην ουσία τις αγορές του κόσμου. Παραδείγματος χάριν είναι γνωστά πια πανελληνίως τα μήλα του ορεινού όγκου του Δήμου μας και τα κεράσια της Έδεσσας. Αλλά όχι μόνο αυτά. Ροδάκινα, μήλα, αχλάδια, κεράσια αποτελούν την αιχμή της τοπικής οικονομίας.

Όμως για να συνεχιστεί αυτή η πορεία δεν φτάνει μόνο η ποιότητα των προϊόντων. Χρειάζεται και ένα υποστηρικτικό πλαίσιο στους αγρότες της περιοχής που να διευκολύνει το έργο τους.
Η κατάσταση μέχρι σήμερα με μια μόνο πρώτη ματιά στους αγροτικούς δρόμους της περιοχής, είναι τραγική. Ενώ από την πλευρά του δήμου εισπράττεται το τέλος συντήρησης αγροτικής οδοποιίας χωρίς το τέλος αυτό να είναι ανταποδοτικό. Δρόμοι εγκαταλελειμμένοι, λακκούβες, ζημιογόνα για τα μετά πολλών κόπων αποκτημένα αγροτικά μηχανήματα, ανυπολόγιστες ζημιές κατά την μεταφορά των ευπαθών προϊόντων αλλά και επιπτώσεις μυοσκελετικές στους αγρότες.

Μέσα σ’ αυτό το άνυδρο τοπίο της δημοτικής αδιαφορίας για την κατάσταση των γεωργικών δρόμων υπάρχει το τεράστιο πρόβλημα της υδατικής παροχής στην εξυπηρέτηση των αγροτικών εργασιών. Υδροστόμια που στις περισσότερες φορές είναι ανίκανα να παρέχουν εκείνες τις ποσότητες του νερού που είναι απολύτως αναγκαίες για τις καλλιέργειες της περιοχής. Οι υπάρχουσες εγκαταστάσεις έχουν σήμερα ξεπεραστεί από τις ανάγκες των καλλιεργειών, σε πολλές περιπτώσεις είναι ελάχιστες σε σχέση με τις καλλιεργούμενες εκτάσεις και τις απαιτήσεις τους και πολλές φορές η ίδια η παροχή ύδατος είναι προβληματική. Εξάλλου οι παλιές αυτές εγκαταστάσεις εκτός του ότι πιά είναι ανίκανες να σταθούν αρωγοί στις εργασίες των αγροτών, τεχνικά δεν έχουν την δυνατότητα παροχής μεγάλης ποσότητας νερού, χρειάζονται καινούργιες προδιαγραφές, μεγαλύτερο αριθμό ώστε να εξυπηρετούνται πολλοί χρήστες ταυτόχρονα, νέες εγκαταστάσεις και σε άλλες αγροτικές περιοχές έτσι ώστε να μειωθεί και το κόστος κατανάλωσης καυσίμου. Μια από τις σημαντικότερες παραμέτρους που πρέπει να μπει άμεσα σε προτεραιότητα σχεδιασμού είναι η δημιουργία ενός χώρου ξεπλύματος και αποβολής όλων των υπολειμμάτων των φυτοφαρμάκων, η διαχείρισή τους με όλες τις σύγχρονες προβλεπόμενες προδιαγραφές.

Όλα τα παραπάνω προβλήματα προκύπτουν από μια πολιτική της Δημοτικής Αρχής η οποία ενώ της ήταν γνωστά τα προβλήματα, στάθηκε κατώτερη των αναγκών των εκατοντάδων αγροτών της περιοχής. Σήμερα όσο ποτέ άλλοτε είναι ανάγκη για μια αλλαγή στον Δήμο Έδεσσας. Αλλαγή που θα τη φέρουν άνθρωποι που προέρχονται από αυτόν τον κόσμο και που έχουν κάθε διάθεση να έρθουν σε ρήξη με τους πάντες αρκεί να προστατεύσουν τα συμφέροντα αυτών που παράγουν τον πλούτο στον Δήμο μας.
Σ’ αυτή την προεκλογική περίοδο που διανύουμε όλοι μιλάνε για την ανάγκη της οικονομικής ανάπτυξης του τόπου, της καταπολέμησης της ανεργίας, της αύξησης των εξαγωγών των αγροτικών προϊόντων χωρίς να πάρουν υπόψιν πως όλα αυτά δεν μπορούν να γίνουν αν δεν έχουν την στήριξη του Δήμου στον πρωτογενή τομέα που είναι η απρόσκοπτη και με μειωμένο κόστος παραγωγή των προϊόντων.

Νίκος Μούλας
Υποψήφιος Δημοτικός Σύμβουλος
Με τον Γιάννη Τσεπκεντζή “Κοινωνία σε Κίνηση”