Το Δημοτικό Συμβούλιο Σκύδρας πρόκειται να συνεδριάσει στο Δημαρχείο, την Παρασκευή 5 Απριλίου 2019 κι ώρα 19:00΄, με τα εξής είκοσι εννιά θέματα στην ημερήσια διάταξη:

1. Έγκριση του πίνακα Μεσοπρόθεσμο Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής
(Μ.Π.Δ.Σ.) 2020/2023.
2. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για υποχρεωτική αναμόρφωση Ο.Π.Δ.
έτους 2019 σύμφωνα με την αριθ. οικ 34574/5-7-2018 ΚΥΑ.
3. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για τροποποίηση τεχνικού προγράμματος
έργων, αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων 2019.
4. Έγκριση απόφασης Οικονομικής Επιτροπής για αναμόρφωση προϋπολογισμού εσόδων
– εξόδων 2019 (Χρηματικό Υπόλοιπο).
5. Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής εργασιών.
6. Επιστροφή ποσού 3.569,35 ευρώ ως αχρεωστήτως καταβληθέν στον Χατζηγεωργίου
Γεώργιο του Κων/νου.
7. Ορισμός αμοιβής δικηγόρου Κολοβού Κυριακής και εξειδίκευση πίστωσης.
8. Οικονομική ενίσχυση Ιερού Ναού Αγίου Στεφάνου Σκύδρας για τις ανάγκες του
συσσιτίου.
9. Οικονομική ενίσχυση ενδεών.
10. Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2019 Δήμου Σκύδρας.
11. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ
ΟΔΩΝ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ ΛΟΓΩ ΦΘΟΡΩΝ ΑΠΟ ΕΝΤΟΝΤΑ ΚΑΙΡΙΚΑ ΦΑΙΝΟΜΕΝΑ».
12. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα εργασιών του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ ΛΟΓΩ ΘΕΟΜΗΝΙΑΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΚΥΔΡΑΣ».
13. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΣΤΙΚΟΥ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΕΝΤΕ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΚΥΔΡΑΣ».
14. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ
ΑΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ».
15. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ».
16. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΡΩΜΑΤΩΝ».
17. Συγκρότηση επιτροπής παραλαβής για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ».
18. Επικαιροποίηση των αριθ.158/2007, 168/2008 και 82/2009 αποφάσεων Δημοτικού
Συμβουλίου Μενηίδος όσο αφορά στην εξουσιοδότηση της Δημάρχου για την
υπογραφή σχετικών συμβολαίων.
19. Έγκριση της αριθ. 34/2018 απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για την αναγκαιότητα
συντέλεσης αποζημίωσης ρυμοτομούμενης έκτασης στην επέκταση του ρυμοτομικού
σχεδίου Σκύδρας στην περιοχή ΟΤ Γ71.
20. Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για προσκύρωση δημοτικής έκτασης
στο Ο.Τ.1 της περιοχής Αναθεώρησης του ρυμοτομικού σχεδίου οικισμού Σκύδρας.
21. Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για καθορισμό θέσεων στάθμευσης
(πιάτσα) ΤΑΧΙ και χώρων από/επιβίβασης.
22. Έγκριση απόφασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής για κοπή δέντρων στην Τ.Κ. Καλής
23. Εκμίσθωση με δημοπρασία δημοτικών καλλιεργήσιμων εκτάσεων στην Τ.Κ.
Λουτροχωρίου.
24. Ανάκληση της αριθ. 75/2019 και λήψη νέας απόφασης για εκμίσθωση με δημοπρασία
στην Τ.Κ. Καλλίπολης οικισμός Σανδαλίου.
25. Υποβολή αιτήματος για προσλήψεις τακτικού προσωπικού στο Υπουργείο Εσωτερικών
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 91 του Ν.4583/2018.
26. Έγκριση επιπλέον υπηρεσιών για τους δημότες μας από το ΚΕΠ ΥΓΕΙΑΣ Δήμου
Σκύδρας.
27. Προτάσεις – εισηγήσεις για ίδρυση, κατάργηση τμημάτων ένταξης της Διεύθυνσης
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας.
28. Προτάσεις – εισηγήσεις για ίδρυση τμημάτων ένταξης της Διεύθυνσης
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας.
29. Δωρεάν παραχώρηση αίθουσας του πρώην Δημοτικού καταστήματος Καλής στον
ΦΕΣ ΚΑΛΗΣ.