Το καλοκαίρι είναι ευκαιρία για δημιουργική απασχόληση. Η Ακαδημία προσφέρει για αυτόν τον λόγο δύο τμήματα, ένα κανονικό και ένα εντατικό και φυσικά και επαναληπτικά μαθήματα σε περίπτωση απουσίας. Επίσης προσφέρουμε την δυνατότητα στους μαθητές μας να εκμεταλλευτούν τον ελεύθερο χρόνο τους και να συμμετέχουν στην ημέρα ελεύθερης δημιουργίας. Αυτή την ημέρα καλούμε τους μαθητές σε μία διερευνητική πρόκληση. Σκοπός της δραστηριότητας αυτής είναι οι μαθητές να επιλύσουν ένα πραγματικό πρόβλημα (real- world problem) αξιοποιώντας τις γνώσεις ρομποτικής και τις δεξιότητες που απέκτησαν στα μαθήματα σε συνδυασμό με τη φαντασία τους μέσα από μια διαδικασία που βασίζεται στην υπολογιστική σκέψη.

Μπείτε στον κόσμο της εκπαιδευτικής Ρομποτικής με πιστοποιημένους εκπαιδευτές, πρόγραμμα σπουδών δημιουργημένο και δοκιμασμένο στο Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και πάρτε βεβαίωση σπουδών από το πιο οργανωμένο και εκπαιδευμένο δίκτυο της Ελλάδας και της Κύπρου.

Μπορείτε να πατήσετε πάνω στο link για περισσότερες πληροφορίες :

https://www.robotiki-skydras.gr/%CE%B7%CE%BC%CE%B5%CF%81%CE%BF%CE%BC%CE%B7%CE%BD%CE%AF%CE%B5%CF%82-%CE%BC%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CE%BC%CE%AC%CF%84%CF%89%CE%BD