Με την υπ’ αριθμ. 1/ 28 -1-2020 , αποφάσισε το Δ.Σ. του Συνδέσμου να συγκαλέσει στις 16 Φεβρουαρίου 2020 , ημέρα Κυριακή και ώρα 09.30 π.μ , στα γραφεία του Συνδέσμου, Τακτική Γενική Συνέλευση, με θέματα ημερήσιας διάταξης :

1. Εκλογή Προέδρου Γενικής Συνέλευσης
2. Εκλογή δύο πρακτικογράφων
3. Εκλογή τριμελούς Εφορευτικής Επιτροπής
4. Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής
5. Απολογισμός Εσόδων-Εξόδων 2019
6. Προϋπολογισμός Εσόδων-Εξόδων 2020
7. Διοικητικός απολογισμός απερχόμενου Δ.Σ.
8. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη α) εννέα ( 9 ) τακτικών μελών για το Δ.Σ. και τριών ( 3 ) αναπληρωματικών , β) τριών ( 3 ) τακτικών μελών για την Εξελεγκτική Επιτροπή και ενός ( 1 ) αναπληρωματικού.
Σε περίπτωση μη απαρτίας, η Τ.Γ.Σ. θα πραγματοποιηθεί την ίδια μέρα, ώρα 10.30 π.μ, στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης. Δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες της Τ.Γ.Σ. έχουν τα ταμειακώς εντάξει μέλη του Συνδέσμου. Υποψηφιότητες κατατίθενται αυτοπροσώπως με αίτηση στην οποία θα αναφέρεται το όργανο υποψηφιότητας, μέχρι τις 12-2-2020, ημέρα Τετάρτη , ώρα 14.00 στα γραφεία του Συνδέσμου.
Η παρούσα από τη δημοσίευση της στον εντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, επέχει θέση κοινοποίησης προς τα μέλη.
ΓΙΑ ΤΟ ΔΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ο ΓΕΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΙΩΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ