Στα πλαίσια της λήψης μέτρων πρόληψης και περιορισμού της διασποράς του Covid-19 και σύμφωνα με τη σχετική Υπουργική Απόφαση, από τις 13-03-2020 αναστέλλεται η λειτουργία των Απογευματινών Εξωτερικών Ιατρείων (Ολοήμερη Λειτουργία).

Η επαναλειτουργία τους θα δημοσιοποιηθεί με τη λήξη των μέτρων.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ