Άλλα εννέα (9) εκατομμύρια ευρώ στο λογαριασμό για την εκστρατεία ενημέρωσης για τον κορωνοϊό, που αγγίζει ήδη συνολικά τα είκοσι (20) εκατομμύρια ευρώ. Λες και οι πολίτες που στη συντριπτική πλειοψηφία τους ανταποκρίθηκαν με υποδειγματικό τρόπο στα μέτρα, έχουν ανάγκη από καθοδήγηση και την παρόλα των ΜΜΕ σε καθημερινή βάση.

Δεν τους διακρίνει η επίγνωση της ευθύνης. Δεν έχουν συναίσθηση του κινδύνου που ελλοχεύει, ούτε συνείδηση της επιβαρυμένης, με το δυσβάσταχτο ψυχολογικό φορτίο, καθημερινότητας. Ίσως, αίφνης, απώλεσαν την αυτοκυριαρχία και τον σεβασμό προς τον εαυτό τους. Προφανώς οι ομοιόμορφες εικόνες, τα μονότονα ρεπορτάζ και τα θλιβερά γεγονότα τα οποία ασμένως διακινούν και προβάλλουν, με περισσή ομολογουμένως συνέπεια, οι ραδιοτηλεοπτικές συχνότητες, στο όνομα τάχα της ενημέρωσης των πολιτών, παράγουν χρήσιμα αποτελέσματα. Ο κόσμος, εθίζεται στις εικόνες, καταναλώνει πληροφορίες, παύει να σκέφτεται. Γίνεται ευάλωτος, γεμίζει απόγνωση, εύκολα τρομοκρατείται. Ασκείται στον προγραμματισμό του υποσυνείδητου, φοβάται, αποκτά μοιραία αγελαία συμπεριφορά. Έτσι, λοιπόν, άθελά του μετατρέπεται σε ένα νέο είδος πολίτη. Θα έχει γεμίσει αμφιβολίες για τις επιλογές και το μοντέλο της ζωής του. Θα έχει χάσει την ικανότητα να αντιδρά και να σκέφτεται. Καθήκον όμως της πολιτείας, κατά μείζονα λόγο, είναι η προστασία της ζωής των πολιτών, όχι να προσδιορίζει τις ανάγκες τους, να διευθύνει τις ζωές τους…