Ερώτηση προς την Υπουργό Πολιτισμού κ. Μενδώνη κατέθεσε σήμερα ο Βουλευτής Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας κ. Σταμενίτης αναφορικά με το ζήτημα της αναβολής ή όχι των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων και τις συνέπειες που αυτό θα επιφέρει στους Πολιτιστικούς Συλλόγους.
Συγκεκριμένα, ο κύριος Σταμενίτης αναφέρει στο κείμενο της ερώτησης του ότι: «Στην περίπτωση που κριθεί απαραίτητο, για την προστασία της δημόσιας υγείας, να ανασταλούν όλες οι πολιτιστικές εκδηλώσεις, πέραν των διοργανώσεων που αφορούν στο θέατρο και στις μουσικές εκδηλώσεις, το καλοκαίρι λαμβάνει χώρα και το μεγαλύτερο μέρος των δραστηριοτήτων Πολιτιστικών Συλλόγων ανά την επικράτεια».

Το γεγονός αυτό, όπως αναφέρει ο Βουλευτής, θα δημιουργήσει σημαντικά οικονομικά προβλήματα στους Πολιτιστικούς Συλλόγους καθώς η περίοδος από τέλος Μαΐου μέχρι το τέλος Αυγούστου αποτελεί το βασικό διάστημα των εκδηλώσεων αυτών, από τις οποίες προκύπτει και το μεγαλύτερο, αν όχι το κύριο, μέρος των εσόδων τους, από όπου καλύπτονται και τα πάγια έξοδα των συλλόγων.

Επομένως, στην περίπτωση που η προστασία της δημόσιας υγείας επιβάλλει την αναστολή όλων των πολιτιστικών εκδηλώσεων, οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι θα δεχθούν ένα ισχυρό οικονομικό πλήγμα, με αβέβαια αποτελέσματα για τη συνέχιση του έργου τους.

Στα πλαίσια αυτά, και δεδομένου ότι οι Πολιτιστικοί Σύλλογοι αποτελούν, κατά το Βουλευτή, το ζωντανό κύτταρο της ελληνικής παράδοσης, ο κ. Σταμενίτης ερωτά την Υπουργό αν υπάρχει πρόβλεψη για ενίσχυση τους στην περίπτωση που κριθεί αναγκαίο να μην πραγματοποιηθούν οι ανοιχτές εκδηλώσεις, και συνεπώς όλοι οι χοροί και οι υπαίθριες εκδηλώσεις.