Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής (Δ.Α.Ο.Κ.) της Περιφερειακής Ενότητας (Π.Ε.) Πέλλας και σύμφωνα με τον υπ’ αριθ. Νόμο 4691/2020(ΦΕΚ 108A’/09-06-2020), ανακοινώνεται ότι δόθηκε χρονική παράταση έως τις 31-12-2020, στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για έκδοση:

1) Αδειών Διατήρησης σε σταυλικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν εντός ή πλησίον κατοικημένων περιοχών (βάσει συγκεκριμένων προϋποθέσεων), αλλά και
2) Αδειών Εγκατάστασης σε υφιστάμενες σταυλικές εγκαταστάσεις που λειτουργούν χωρίς Άδεια Εγκατάστασης, με παράλληλη αναστολή ισχύος τυχόν διοικητικών πράξεων αποβολής, επιβολής προστίμων, κατεδάφισης, που έχουν εκδοθεί, και οριστική ανάκλησή τους, εφόσον εκδοθεί η Άδεια Εγκατάστασης.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στα γραφεία της Δ.Α.Ο.Κ. Π.Ε. Πέλλας
• στην Έδεσσα (τηλ. 2381351217 & 2381351256) και
• στα Γιαννιτσά (τηλ. 2381352318),
ενώ κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ενημερώνεται στα παραπάνω τηλέφωνα για το σύνολο των δικαιολογητικών καθώς και για περεταίρω πληροφορίες.


Ο παραπάνω νόμος βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων ( http://wwww.minagric.gr ) στη θέση: Αγρότης – Επιχειρηματίας > Εγκαταστάσεις > Εγκαταστάσεις Κτηνοτροφικές – Πτηνοτροφικές > Νομοθεσία Κτηνοτροφικών και Πτηνοτροφικών Εγκαταστάσεων.