Με έγγραφο του ΟΠΕΚΕΠΕ, το οποίο συνοδεύεται από χάρτη της περιοχής, πιστοποιείται ότι δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα στην εκμίσθωση της έκτασης στο αγρόκτημα της Άρνισσας που προτάθηκε για φωτοβολταϊκό πάρκο. Συγκεκριμένα το έγγραφο του Οργανισμού, αφού εξηγεί την υφιστάμενη κατάσταση, αναφέρει ότι οι εν λόγω εκτάσεις «δύναται να παραχωρηθούν ενδεχομένως με κάποια δημοπρασία ή άλλη σχετική των ΟΤΑ διαδικασία». Με την εξέλιξη αυτή αίρονται οι αρχικές επιφυλάξεις που είχαν εκφραστεί από Δημοτικούς Συμβούλους για τη δυνατότητα εκμίσθωσης της έκτασης και ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία φωτοβολταϊκού πάρκου, εφόσον το αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο Έδεσσας.

Ο Δήμαρχος Έδεσσας κ. Δημήτρης Γιάννου, τόνισε:
«Είναι μια εξέλιξη που μας δικαιώνει! Από την αρχή είχα τονίσει ότι δεν πρόκειται για πρόβλημα και με την εκμίσθωση δεν θίγονται τα συμφέροντα του συμπολίτη μας κτηνοτρόφου, κάτι που είχα την ευκαιρία να συζητήσω και με τον Πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ κ. Γρηγόρη Βάρρα, τον οποίο ευχαριστώ θερμά για τη συνεργασία.


Θεωρώ ότι τώρα ανοίγει ο δρόμος να ξανασυζητήσουμε το θέμα και να προχωρήσουμε στην εκμίσθωση της έκτασης, με όλες τις διαφανείς διαδικασίες που προβλέπονται, έτσι ώστε να διασφαλίσουμε χρήματα για τον Δήμο Έδεσσας, να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας στην περιοχή και να εξασφαλίσουμε ενέργεια για την άρδευση των εκτάσεων του αγροκτήματος της Άρνισσας με αποτέλεσμα τη μείωση του κόστους παραγωγής για τους αγρότες μας».