Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

με το με αριθ.500461(2055)/2020 Δελτίο Τύπου ανακοινώνεται ότι,

στην ιστοσελίδα της ΠΚΜ αναρτήθηκε

Δελτίο τύπου σχετικά με την εκ νέου λειτουργία της ψηφιακής καταχώρησης εμβολιασμών για τον Καταρροϊκό Πυρετό του προβάτου,

 

ακολουθώντας την διαδρομή

www.pkm.gov.gr, Ενημέρωση, Δελτία τύπου, 24/9/2020

 

(http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=35)