Ο Δήμος Αλμωπίας ανακοινώνει ότι
σύμφωνα με την με Αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 56418 ΚΥΑ (ΦΕΚ 3927/τ.β’), αρθ.4 « Εντός των ορίων των περιοχών του άρθρου 1 επιτρέπεται η λειτουργία των λαϊκών αγορών της περ. 9 του άρθρου 2 του ν. 4497/2017 (Α’ 171), ως ακολούθως:
α) Σε κάθε λαϊκή αγορά από τους πωλητές (παραγωγοί και επαγγελματίες) που δραστηριοποιούνται σε αυτήν, σύμφωνα με την άδειά τους, συμμετέχουν πωλητές σε ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%), ανά κατηγορία πωλητών (κατηγορίες πωλητών: παραγωγοί και επαγγελματίες).

β) Οι φορείς λειτουργίας των λαϊκών αγορών δημοσιοποιούν πίνακα με τους συμμετέχοντες, κάθε φορά, πωλητές (παραγωγούς και επαγγελματίες) στις λαϊκές αγορές ευθύνης τους.
γ) Η ελάχιστη απόσταση μεταξύ των πάγκων των πωλητών ορίζεται σε πέντε (5) μέτρα με τον ενδιάμεσο χώρο κενό-ελεύθερο από αντικείμενα.

Σύμφωνα με τα ανωτέρω οι πωλητές που θα δραστηριοποιηθούν στις προσεχείς λαϊκές της Αριδαίας, διανέμονται ως εξής:

ΛΙΣΤΑ ΠΩΛΗΤΩΝ ΠΕΜΠΤΗ 17/9/2020 ΛΑΙΚΗ ΑΡΙΔΑΙΑΣ
Λ.ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
1. Φωτίου Απόστολος
2. Καραϊνδρος Γεωργιος
3. Τσακιρης Χρήστος
4. Παρασκευοπούλου Σόνια
5. Στεφανίδης Ιωσήφ
6. Ούρδας Αναστάσιος


ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ
1. Κριβάσης Δημήτριος
2. Δουλγερίδης Κωνσταντίνος
3. Κεσκεσίδης Βασίλειος
4. Παντελιάδης Χουρμούζιος
5. Παπαρέντη Αικατερίνη
6. Χρυσαφίδης Ιωάννης
7. Αργυρίδης Βασίλειος
8. Ασβεστοπούλου Παρασκευή
9. Τζιβιτζίδης Δημήτριος
10. Μπαρμπαγιάννης Ελευθέριος
11. Νούλης Θεόφιλος