Η πορεία υλοποίησης των αντιπλημμυρικών έργων στην Έδεσσα και το Λουτράκι

Η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, έχοντας πάντα ως στόχο την προστασία των πολιτών, έχουν εντατικοποιήσει την υλοποίηση δυο πολύ σημαντικών αντιπλημμυρικών έργων. Οι πρόσφατες καταστροφές στην Θεσσαλία και τα νησιά του Ιονίου έδειξαν ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος και δεν μπορεί να υπάρχει εφησυχασμός.

Το έργο «Αντιπλημμυρική προστασία Λουτρακίου – Χείμαρρος Τόπλιτσα», προϋπολογισμού 2.100.000 ευρώ, προχωράει με γοργούς ρυθμούς, υπό την συνεχή επίβλεψη της υπηρεσίας, για την τήρηση των κατάλληλων τεχνικών προδιαγραφών. Ήδη ολοκληρώθηκε η επένδυση του αριστερού κατά τη ροή αναχώματος μήκους 500 μέτρων. Με την ολοκλήρωση του έργου, έως το τέλος 2020, αναμένεται να υπάρχει πλήρης προστασία του οικισμού Λουτρακίου από πλημμυρικά φαινόμενα.

Ο ρυθμός υλοποίησης του έργου «Αντιπλημμυρική προστασία Έδεσσας», προϋπολογισμού 2.100.000 ευρώ, αυξάνεται σταδιακά. Η παύση της αρδευτικής περιόδου και οι καθυστερήσεις που επέφερε αυτή στο ρυθμό υλοποίησης, θα βοηθήσει έτσι ώστε να κατασκευάζεται έως και διπλάσιο μήκος το τριήμερο κατά το οποίο γίνονται οι εργασίες. Ήδη έχουν γίνει παρεμβάσεις σε μήκος 180 μέτρων.

Το 2010 υλοποιήθηκε η 1η φάση αντιπλημμυρικής θωράκισης της πόλης με την κατασκευή του έργου Διευθέτησης του Ποταμού Εδεσσαίου, κατάντη του Υδροηλεκτρικού Σταθμού Άγρα, έως την είσοδο της πόλης και του έργου εκτροπής προς το χείμαρρο Ντερέκι.

Το υπό κατασκευή έργο στην υφιστάμενη κοίτη του ποταμού Εδεσσαίου αποτελεί τη 2η φάση αντιπλημμυρικής θωράκισης της πόλης της Έδεσσας.

Η κατασκευή της τεχνητής Διώρυγας Χαλιμά έχει κλείσει 60 χρόνια ζωής και παρουσιάζει καθιζήσεις και αστοχίες σε όλο το μήκος της. Η αποκατάσταση της είναι επιβεβλημένη για να μη ζήσει ξανά η πόλη τις θλιβερές εικόνες από τις πλημμύρες του 1979.

Στο υπό αποκατάσταση αντιπλημμυρικό έργο του ποταμού Εδεσσαίου, διατηρούνται τα ίδια γεωμετρικά χαρακτηριστικά (ίδιο πλάτος και βάθος καθώς, λόγω του αστικού περιβάλλοντος, δεν μπορούν να αυξηθούν), βελτιώνονται όμως τα υδραυλικά χαρακτηριστικά της υφιστάμενης τεχνητής διατομής, λόγω της μεταβολής του συντελεστή τραχύτητας. Μετά την ολοκλήρωση του έργου, η παροχετευτικότητα της διώρυγας Χαλιμά θα είναι κατά 30% μεγαλύτερη, και θα προσεγγίζει τα 28 m3/s.

Η Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας, μετά από εισήγηση και συνεργασία των υπηρεσιών της και, ειδικότερα, των Τμημάτων:
• Τμήμα Πολιτικής Προστασίας
• Υποδιεύθυνση Τεχνικών έργων
• Τμήμα Περιβάλλοντος
προχωρά άμεσα στον σχεδιασμό της 3ης φάσης της αντιπλημμυρικής θωράκισης της πόλης της Έδεσσας, σε συνδυασμό και με την ανάγκη προστασίας των περιοχών του Δήμου Σκύδρας. Στόχος των προγραμματιζόμενων έργων είναι η απαλοιφή του κινδύνου φαινομένων πλημμύρας στη λεκάνη του Ποταμού Εδεσσαίου, καθώς και στην περιοχή μετά την συμβολή του με την Τάφρο-66.

Ο προκαταρκτικός σχεδιασμός έχει ολοκληρωθεί. Έχουν συνταχθεί οι προδιαγραφές για μία ολοκληρωμένη μελέτη, με στόχο τη μέγιστη διόδευση παροχής 62-70m3/s (όσο είναι δηλαδή και η μέγιστη δυνατότητα των υφιστάμενων υποδομών), μέσα από την πόλη της Έδεσσας και την ομαλή απορρόφηση της παροχής αυτής από την Τάφρο-66. Ο στόχος αυτός πρόκειται να επιτευχθεί με:
• κατασκευή φραγμάτων πολλαπλής χρήσης (ανάσχεση πλημμύρας), σε συγκεκριμένες θέσεις εντός της λεκάνης απορροής του ποταμού Εδεσσαίου (υπολεκάνες Βρυττών, Λύκων, Σωτήρας)
• κατασκευή έργων ορεινής υδρονομίας (Υπολεκάνη Καρυδιάς)
• καθαρισμό τεχνητών λιμνών Βρυττών –ΥΗΣ Άγρα
• κατασκευή φρεατίων επισκεψιμότητας στον αγωγό εκτροπής προς το χείμαρρο Ντερέκι
• έργα προστασίας πρανών επί του ποταμού Εδεσσαίου στην περιοχή Ριζαρίου – Σεβαστειανών – Σκύδρας
• καθαρισμός – ενίσχυση των αναχωμάτων της Τάφρου 66
• κατασκευή του Φράγματος Καλής.

Για την πληρέστερη ενημέρωση της τοπικής κοινωνίας, προσεχώς θα γίνει παρουσίαση του ολοκληρωμένου σχεδίου Αντιπλημμυρικής θωράκισης των Δήμων Έδεσσας και Σκύδρας από τις ανωτέρω υπηρεσίες.

Σε σχετική δήλωσή του ο Αντιπεριφερειάρχης Πέλλας κ. Δάνης Τζαμτζής αναφέρει: «Η εντατικοποίηση του ρυθμού υλοποίησης των έργων αντιπλημμυρικής προστασίας επιβάλλεται για λόγους έγκαιρης πρόληψης. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα, που πλέον αποτελούν τακτικά γεγονότα τα οποία χρειάζεται να αντιμετωπίζουμε όλο το έτος, αποτελούν τη βάση του προγραμματισμού μας. Όπως έχω τονίσει πολλές φορές, δεν διαθέτουμε άπειρα χρήματα και έτσι χρειάζεται να αποφασίζουμε με βάση τις προτεραιότητες που υπάρχουν ενώ η πρόληψη στον τομέα της πολιτικής προστασίας είναι μεταξύ των πιο σημαντικών προτεραιοτήτων μας. Θα συνεχίσουμε να ενημερώνουμε το κοινό για λόγους διαφάνειας, αλλά και για την ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας. Βεβαίως, συμμετέχουμε στον καλόπιστο και εποικοδομητικό διάλογο».