Η Διοίκηση του Γ.Ν. Πέλλας-Ν.Μ. Έδεσσας ανακοινώνει ότι από τα τέλη Ιουλίου έχουν ολοκληρωθεί όλες οι διαδικασίες των Συμβουλίου Προσλήψεων-Κρίσεων, για την πλήρωση μόνιμων θέσεων ιατρικού προσωπικού ΕΣΥ με ανοιχτές προκηρύξεις. Αναλυτικά,

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΒΑΘΜΟΣ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ
1 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
2 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ 1
3 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
4 ΓΥΝΑΙΚΟΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
5 ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
6 ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 1
7 ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗ Β΄ 2

 

Επιπροσθέτως, τους τελευταίους μήνες τοποθετήθηκε στο Νοσοκομείο το παρακάτω λοιπό Επικουρικό προσωπικό:

 

Α/Α ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΑΡ. ΘΕΣΕΩΝ
1 ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 8
2 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ 13
3 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

(ΜΕΤΑΦ.ΑΣΘΕΝΩΝ)

6
4 ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

(ΒΟΗΘ.ΘΑΛΑΜΩΝ)

5
5 ΤΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
6 ΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 1
7 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ 1
8 ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ 1
9 ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ 1
  ΣΥΝΟΛΟ 37

 

Η προσπάθεια που καταβάλλεται για την επαρκή στελέχωση της υγειονομικής μας μονάδας συνεχίζεται, και εντείνονται οι ενέργειες, ώστε σε συνεργασία με την Διοίκηση της 3ης ΥΠΕ και του Υπουργείου Υγείας, να καλυφθούν  οι αυξημένες ανάγκες κυρίως σε ιατρικό προσωπικό, που απαιτείται για την αντιμετώπιση της δύσκολης περιόδου που διανύουμε.

 

 

 

      

 

Εκ της Διοικήσεως του Νοσοκομείου