Η Διεύθυνση Αστυνομίας Πέλλας εκφράζει τις θερμές της ευχαριστίες στους
αδερφούς ΜΠΟΦΤΣΗ, για την πολύτιμη προσφορά τους, ήτοι τη δωρεά
προστατευτικών μασκών και γαντιών, για τις ανάγκες των υφισταμένων μας
Υπηρεσιών.


Η ενέργειά τους αυτή, τη παρούσα δύσκολη στιγμή των μέτρων προς αποφυγή
και περιορισμό του κορωνοϊού (COVID-19), διευκολύνει σημαντικά το
παραγόμενο έργο της Υπηρεσίας μας , που αποβλέπει στην εμπέδωση
αισθήματος ασφάλειας και εν γένει στην εξυπηρέτηση των πολιτών της
περιοχής μας, ενώ ταυτόχρονα προσδίδει ιδιαίτερη χαρά και ικανοποίηση σε
εμάς, για την αναγνώριση του έργου μας από πλευράς τους.