Ο Βουλευτής Πέλλας της Νέας Δημοκρατίας Λάκης Βασιλειάδη κατέθεσε Κοινοβουλευτική Ερώτηση προς τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας Κωστή Χατζηδάκη, με την οποία θέτει ζήτημα παράτασης στις διαδικασίες δήλωσης και περαίωσης αυθαίρετων κατασκευών. Ο Βουλευτής υποστηρίζει ότι οι επιπτώσεις της πανδημίας, αλλά και τα έκτακτα περιοριστικά μέτρα σε περιοχές της χώρας, μεταξύ των οποίων και η Πέλλα, καθιστούν αδύνατη την ολοκλήρωση της διαδικασίας σε ικανοποιητικό επίπεδο, έως την καταληκτική ημερομηνία της 30ης Σεπτεμβρίου.
Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:
«19 Σεπτεμβρίου 2020
ΕΡΩΤΗΣΗ
Προς: τον Υπουργό Περιβάλλοντος & Ενέργειας
Θέμα: Παράταση στις διαδικασίες δήλωσης και περαίωσης αυθαίρετων κατασκευών

Οι επιπτώσεις της πανδημίας της νόσου COVID-19 καθώς και των αναγκαίων μέτρων αντιμετώπισής της έχουν προκαλέσει πληθώρα προβλημάτων στη λειτουργία κρατικών υπηρεσιών. Μεταξύ αυτών είναι και οι διαδικασίες δήλωσης και περαίωσης αυθαίρετων κατασκευών (ν.4178/2013 και 4495/2017), με τα προβλήματα να πολλαπλασιάζονται όσο πλησιάζει η καταληκτική ημερομηνία της 30ης Σεπτεμβρίου, ειδικότερα για τις αυθαίρετες κατασκευές κατηγορίας 5.
Μεταξύ των προβλημάτων που παρατηρούνται, τόσο από πολίτες που επιθυμούν να ολοκληρώσουν τις δηλώσεις, όσο και από δημόσιους λειτουργούς και μηχανικούς που καλούνται να διεκπεραιώσουν τη διαδικασία, είναι ο αυξημένος φόρτος εργασίας για τους μηχανικούς, το πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ το οποίο δεν μπορεί να αντέξει το μεγάλο όγκο δεδομένων, οι πλατφόρμες δήλωσης τετραγωνικών σε πολλούς Δήμους της χώρας οι οποίες δεν μπορούν επίσης να ανταποκριθούν και οι χρονοβόρες διαδικασίες χορήγησης σχεδίων και λοιπών εγγράφων από τις Υπηρεσίες Δόμησης και άλλες δημόσιες υπηρεσίες, οι οποίες σε κάποιες περιπτώσεις μπορούν να φτάσουν και τους δύο μήνες.
Στα παραπάνω ζητήματα έρχεται να προστεθεί η εφαρμογή ειδικών περιοριστικών μέτρων σε αρκετές περιφερειακές ενότητες της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας, όπου η όλη διαδικασία δυσχεραίνεται ακόμα περισσότερο.


Με δεδομένα ότι η Πολιτεία και ο νόμος απαιτούν η διαδικασία δήλωσης αυθαιρέτων να είναι τεχνικά και διοικητικά άψογη, και ότι οι λόγοι για τους οποίους δόθηκε ήδη τρίμηνη παράταση τον περασμένο Ιούνιο δεν έχουν αντιμετωπιστεί επαρκώς,
Ερωτάται ο κ. Υπουργός:
1. Προτίθεται η Κυβέρνηση να δώσει νέα παράταση στην υπαγωγή δηλώσεων αυθαιρέτων κατασκευών, συμπεριλαμβανομένων αυτών της κατηγορίας 5;
Ο ερωτών Βουλευτής
Βασίλειος Βασιλειάδης»