Χωρίς προστασία, συνεχίζουν να παραμένουν, οι προστατευόμενες περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας μετά την ακύρωση από το ΣτΕ του Σχεδίου του Προεδρικού Διατάγματος, για το Εθνικό πάρκο Δέλτα Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα. Ελληνικό φαινόμενο φαίνεται να αποτελεί το γεγονός ότι η προστασία της Φύσης βρίσκεται στο έλεος κάθε κυβέρνησης, με τις συνεχείς ανανεώσεις των Υπουργικών Αποφάσεων.

Το σχέδιο του Π.Δ. της περιοχής Αξιού – Λουδία – Αλιάκμονα, που απέρριψε το ΣτΕ, αποτελεί ένα κρίσιμο εργαλείο των Φορέων Διαχείρισης, βάσει του Ν. 3937/2011, με σκοπό τη θεσμική κατοχύρωση, το χαρακτηρισμό, την οριοθέτηση και τον καθορισμό χρήσεων γης και δραστηριοτήτων των προστατευόμενων περιοχών, με τους όρους και τις προϋποθέσεις για την άσκησή τους. Ωστόσο, μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί τα Π.Δ. και επομένως η θεσμική κατοχύρωση και η νομική θωράκιση των προστατευόμενων περιοχών στη χώρα μας έχει καθυστερήσει, με συνέπεια τον συνεχή κίνδυνο υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της βιοποικιλότητας στις περιοχές αυτές.

Ο λόγος που δεν εγκρίθηκε το σχέδιο του Π.Δ. είναι ότι, βασίστηκε σε ειδικές περιβαλλοντικές μελέτες οι οποίες συντάχθηκαν με πολύ παλιά στοιχεία, και έτσι ζητάται από το υπουργείο να τροποποιήσει τις μελέτες προσθέτοντας και τα τρία τμήματα των περιοχών Natura που παρανόμως είχαν αφαιρεθεί το 2009 (υγρότοπος Κορινού, περιοχή Γαλλικού, άνω ρους Αξιού).


Απούσα στο όλο ζήτημα φαίνεται να είναι η διοίκηση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, η οποία αδιαφορεί επιδεικτικά για την απαράδεκτη διαχρονικά καθυστέρηση σε ότι αφορά τη θεσμική κατοχύρωση των προστατευόμενων περιοχών της. Τίθενται ερωτηματικά σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο η Περιφέρεια διασφάλισε τη συμμόρφωση του έργου «Σύνταξη ΕΠΜ, σχεδίου ΠΔ και σχεδίου διαχείρισης για την περιοχή Αξιού-Αλιάκμονα-Λουδία» με την Οδηγία 2001/42/ΕΚ, με σκοπό την απόλυτη προστασία της περιοχής ευθύνης της. Επιπλέον, αναρωτιόμαστε, μετά την απόφαση του ΣτΕ, ποιες θα είναι οι άμεσες και έμμεσες ενέργειες της ΠΚΜ προκειμένου να βεβαιωθεί ότι η επιδιωκόμενη θεσμοθέτηση είναι συμβατή με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και συμβάλουν στην απόλυτη προστασία της Φύσης;