Στο πλαίσιο της περαιτέρω ενίσχυσης της με το απαραίτητο προσωπικό βάσει των διαμορφωθεισών συνθηκών, η Νοσοκομειακή Μονάδα Γιαννιτσών του Γ.Ν. Πέλλας σε συνεργασία με τη Διοίκηση της 3ης Υ.ΠΕ Μακεδονίας και το Υπουργείο Υγείας
εντός του μηνός Σεπτεμβρίου προχώρησε :
• Στην προκήρυξη πλήρωσης δύο(2) θέσεων μονίμων Ιατρών:
 Ενός ιατρού ειδικότητας Χειρουργικής
 Ενός ιατρού ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας
(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων η 07.10.2020)

• Στην ολοκλήρωση των διαδικασιών, την τοποθέτηση και ανάληψη καθηκόντων πέντε (5) ειδικευόμενων νοσηλευτών στην Επείγουσα και Εντατική Νοσηλευτική:
 Ενός (1) υπαλλήλου κατηγορίας/κλάδου ΠΕ Νοσηλευτικής
 Τεσσάρων (4) υπαλλήλων κατηγορίας/κλάδου ΤΕ Νοσηλευτικής


Η Διοίκηση και το σύνολο του προσωπικού του Νοσοκομείου Γιαννιτσών έχοντας ως γνώμονα πάντα τη διασφάλιση της Δημόσιας Υγείας συνεχίζει την προσπάθεια ενίσχυσης του σε όλα τα επίπεδα (στελέχωση, ιατρικός – υλικοτεχνικός εξοπλισμός ) με αποκλειστικό στόχο την παροχή ποιοτικότερων και αποτελεσματικότερων Υπηρεσιών στους πολίτες της ευρύτερης περιοχής .

Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ του Γ.Ν. ΠΕΛΛΑΣ – Ν.Μ. ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΟΓΓΟΣ