Κλειστά θα παραμείνουν τα σχολεία στην Π.Ε. Πέλλας μέχρι και τις 25/09/2020 σύμφωνα με τον πίνακα του ιστότοπου του Υπουργείου Παιδείας που παρέχει πληροφορίες για την αναστολή λειτουργίας των δομών εκπαίδευσης.