Ο προγραμματισμός του Δήμου Σκύδρας για την εκτέλεση έργων ενεργειακής αναβάθμισης σχολικών μονάδων της διοικητικής του περιφέρειας συνεχίζεται με την υλοποίηση του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση του κτηρίου στέγασης του Γυμνασίου – Λυκείου Καλής».

Οι εργασίες υλοποίησης του έργου περιλαμβάνουν:

α) τη μόνωση του κελύφους του κτηρίου περιμετρικά και των οροφών κάτω από στέγες, εσωτερικά πάνω στην οροφή με σύστημα θερμομόνωσης με διογκωμένη πολυστερίνη, του δώματος της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων  με εξηλασμένη πολυστερίνη,

β) την αντικατάσταση όλων των εξωτερικών κουφωμάτων (παράθυρα, πόρτες) του κτηρίου  με νέα κουφώματα αλουμινίου με σύστημα θερμοδιακοπής,

γ) την αντικατάσταση  του λέβητα πετρελαίου με νέο λέβητα συμπύκνωσης, ισχύος 250kW, υψηλού βαθμού απόδοσης, μ΄εγκατάσταση συστήματος αντιστάθμισης και παράλληλη θερμομόνωση του δικτύου θέρμανσης,

δ) την αντικατάσταση του συνόλου των φωτιστικών φθορισμού με νέα φωτιστικά τεχνολογίας LED με σύστημα αυτοματισμού για ρύθμιση της έντασης του λαμπτήρα,

ε) τέλος, την εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με ενεργειακό συμψηφισμό ισχύος 35kW.

 

Το έργο είναι προϋπολογισμού 562.000,00 € και χρηματοδοτείται από το Ε.Σ.Π.Α., μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014-2020» της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, με το ποσό της σύμβασης να είναι 325.841,48 € .   Για την υλοποίηση του έργου θα ληφθούν υπόψη οι ειδικές συνθήκες εκτέλεσης του έργου, δηλαδή οι εργασίες που θα πραγματοποιούνται δεν θα διακόπτουν το εκπαιδευτικό έργο, ούτε θα δημιουργούν προβλήματα θορύβων ή κι ασφάλειας των μαθητών και του διδακτικού προσωπικού. Κάποιες ή κι όλες οι εργασίες θα εκτελεστούν σε χρόνο εκτός λειτουργίας των σχολικών μονάδων και της τέλεσης μαθημάτων και  φυσικά σε συνεννόηση με τις Διευθύνσεις των σχολικών μονάδων και με την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Σκύδρας.

Με αφορμή την έναρξη υλοποίησης του έργου  η Δήμαρχος Σκύδρας Κατερίνα Ιγνατιάδου δήλωσε τα εξής:

«Με συνέπεια και συνέχεια στον προγραμματικό μας λόγο και στον προγραμματικό μας σχεδιασμό ξεκινάμε την υλοποίηση ενός ακόμη σημαντικού έργου για την εκπαιδευτική κοινότητα και τον Δήμο μας: πρόκειται για το έργο της «Ενεργειακής αναβάθμισης του κτηρίου στέγασης του Γυμνασίου – Λυκείου Καλής». Ένα έργο του οποίου η ένταξη χρηματοδότησης διασφαλίστηκε από την προηγούμενη θητεία μας ως Δημοτικής Αρχής κι ένα έργο που θα συμβάλλει στη βελτίωση των συνθηκών λειτουργίας του σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου – Λυκείου Καλής  και στην ανάλογη προστασία του περιβάλλοντος με την ταυτόχρονη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και της μειωμένης εκπομπής διοξειδίου του άνθρακα.

Συνεχίζουμε με βάση τις εξαγγελίες και τις δεσμεύσεις μας προς τους συμπολίτες μας και γνώμονα τα συμφέροντα του τόπου μας».