Η Διοίκηση του νπδδ «ΕΥ ΖΗΝ» Δήμου Έδεσσας ενημερώνει πως ο Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Άρνισσας δεν θα λειτουργήσει στις 21, 22 & 23 Οκτωβρίου 2020.

Ο Πρόεδρος ΔΣ

Γιώγας Δημήτριος