Με το νέο κύμα
Covid-19 να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη, βλέπουμε ήδη πόλεις και νομούς
της περιοχής μας στη Δυτική Μακεδονία
και συγκεκριμένα τις περιφερειακές ενότητες
Καστοριάς και Κοζάνης να βρίσκονται στο επίπεδο πολύ υψηλού επιδημιολογικού φορτίου
(κόκκινο) της Υπουργικής Απόφασης
Δ1α/Γ.Π.οικ. 64450/11-10-2020,
πρακτικά σε
συνθήκες τοπικού lockdown.
Παρά το γεγονός ότι, τα συγκεκριμένα μέτρα δικαιολογούνται απόλυτα σε υγειονομικούς
όρους, η πραγματικότητα είναι αμείλικτη: η τοπική οικονομία «κλείνει» στην συνέχεια μιας
άκρως προβληματικής περιόδου, οι επιχειρήσεις γενικώς που δραστηριοποιούνται εκεί θα
αντιμετωπίσουν ακόμη μεγαλύτερα προβλήματα, όλοι οι
οικονομικοί δείκτες
θα
υποχωρήσουν και οι περιορισμοί
στις συναθροίσεις και στην λειτουργία των τοπικών
υπηρεσιών θα επιδεινώσουν τον φαύλο κύκλο της τοπικής ύφεσης.
Στις
περιπτώσεις
αυτές,
τα καλοδεχούμενα
μέτρα,
όπως η μείωση του ενοικίου, οι
αναστολές συμβάσεων και η μη επιστροφή επιστρεπτέας προκαταβολής, από μόνα τους δεν
αρκούν και απαιτείται μια νέα και τοπικά εντοπισμένη ολιστική αντίληψη υποστήριξης
των πληττόμενων επιχειρήσεων, η οποία θα περιλαμβάνει γενικά μέτρα, ανεξαρτήτως ΚΑΔ,
ως ακολούθως:
Η ήδη παρεχόμενη δυνατότητα αναστολής καταβολής ΦΠΑ έως 30-4-2021 πρέπει να
διευρυνθεί για τις πάσης φύσεως υποχρεώσεις των επιχειρήσεων όπως: ο Φόρος
Εισοδήματος και ο ΕΝΦΙΑ (εναπομένουσες 5 δόσεις, με εκείνη του
ΕΝΦΙΑ για τον
τρέχοντα μήνα να είναι διπλή, καθώς θα περιλαμβάνει και την υποχρέωση του
Σεπτεμβρίου), ο ΦΜΥ και οι λοιποί παρακρατούμενοι φόροι, όπως επίσης και οι
εισφορές στον ΕΦΚΑ, τρέχουσες και ρυθμισμένες, για τις οποίες θα πρέπει να
εφαρμοστεί το νέο
πλαίσιο ρύθμισης φορολογικών χρεών (αποπληρωμή από τον
Μάιο του 2021 και μετά). Η συνέχιση της ισχύος των παραπάνω μέτρων θα
συναρτάται από την αποκατάσταση της λειτουργίας της κάθε τοπικής αγοράς.
Επέκταση του υφιστάμενου μέτρου αποπληρωμής από τον Μάιο
2021 και στις
απλήρωτες οφειλές Μαρτίου – Ιουνίου 2020 (α ́ κύμα πανδημίας) και για εκείνες του
Οκτωβρίου-Δεκεμβρίου 2020 (β ́ κύμα πανδημίας) και μάλιστα με μηδενικό
επιτόκιο σε περίπτωση επιλογής άνω των 12 δόσεων (13 έως 24).
Επέκταση της πάγιας ρύθμισης από 24 σε 48 δόσεις για τις φορολογικές οφειλές των
επιχειρήσεών μας από τακτική αιτία, προς το Δημόσιο. Για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές
προς ΕΦΚΑ η διεύρυνση του αριθμού των δόσεων της πάγιας ρύθμισης από 12 σε 24
κρίνεται επιβεβλημένη.
Αναστολή των πάσης φύσεως κατασχέσεων και πλειστηριασμών.
Παράταση της προθεσμίας σφράγισης των επιταγών από τις 8 στις 75 ημέρες, με
πρόβλεψη να επεκταθεί περαιτέρω, αναλόγως των περιστάσεων. Αντίστοιχα, θα
πρέπει να αίρεται η ποινική διάσταση της επιταγής και η αναγγελία της στον
Τειρεσία. Προκειμένου να ληφθεί πρόνοια τόσο για τον εκδότη της επιταγής όσο και
για τον κομιστή, ζητούμε την δανειοδότηση του εκδότη με το ισόποσο της επιταγής
και αποκλειστική υποχρεωτική κατεύθυνση προς τον κομιστή. Το σχετικό δάνειο
θα πρέπει να είναι άτοκο για την περίοδο χάριτος της επιταγής, με επιβάρυνσή του
με ένα μικρό επιτόκιο μετά την πάροδο αυτής.