Θεοδώρα Τζάκρη: Ερώτηση στη Βουλή για την αποζημίωση των μετακινήσεων των καρκινοπαθών που ακολουθούν θεραπευτικά σχήματα σε νοσοκομεία εκτός του τόπου κατοικίας τους

Με αφορμή το θέμα που έχει προκύψει στο νομό Πέλλας σχετικά με την αποζημίωση των μετακινήσεων των καρκινοπαθών σε νοσοκομεία της Θεσσαλονίκης προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες χημειοθεραπείες, η βουλευτής κ. Θεοδώρα Τζάκρη υπέβαλε  Ερώτηση προς τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων.

Με τη Ερώτησή της ρωτά τον Υπουργό  για την πρόθεσή του να τροποποιηθεί η σχετική Απόφαση του ΕΟΠΠΥ ώστε οι ασθενείς αυτοί που επιθυμούν να λάβουν τον πρώτο κύκλο της θεραπείας τους στο νοσοκομείο που χειρουργήθηκαν και βρίσκεται εκτός της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας να μπορούν να αποζημιώνονται κατά το πρότυπο των νεφροπαθών και μάλιστα  σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

 

«ΕΡΩΤΗΣΗ

 

Προς: Τον Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

 

Θέμα: «Διευκόλυνση για τη μετακίνηση καρκινοπαθών  που πρέπει να ακολουθήσουν θεραπευτικό σχήμα χημειοθεραπειών σε νοσοκομεία εκτός του τόπου κατοικίας τους και αποζημίωση αυτών των μετακινήσεων»

 

Ο ΕΟΠΥΥ στο πλαίσιο της Απόφασης Αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157 (ΦΕΚ 4898/Β2018) σχετικά με τον Ενιαίο Κανονισμό Παροχών Υγείας (ΕΚΠΥ), προβλέπει στο άρθρο 56, αποζημίωση των εξόδων μετακίνησης καρκινοπαθών προκειμένου αυτοί να μετακινηθούν στο νοσοκομείο που θα λάβουν τη θεραπευτική αγωγή τους (χημειοθεραπείες, ακτινοβολίες κλπ). Στο ίδιο άρθρο προβλέπεται ότι η αποζημίωση χορηγείται στις περιπτώσεις που στον τόπο κατοικία του ασθενή δεν λειτουργεί υγειονομική δομή που να παρέχει τη σχετική θεραπεία.

 

Στο Γενικό Νοσοκομείο Πέλλας και ειδικότερα στη Νοσοκομειακή  Μονάδα Γιαννιτσών λειτουργεί Τμήμα Παθολογικό- Ογκολογικό με δυνατότητα παροχής χημειοθεραπείας σε καρκινοπαθείς. Στο Τμήμα αυτό μπορούν να απευθύνονται όλοι οι ασθενείς του Νομού Πέλλας που έχουν ανάγκη τέτοιας θεραπείας.

 

Υπάρχουν καρκινοπαθείς ασθενείς που κατοικούν στην ευρύτερη περιοχή του Νομού Πέλλας οι οποίοι θα επιθυμούσαν να μετακινηθούν για τη χημειοθεραπεία τους σε νοσοκομείο της Θεσσαλονίκης, με το σκεπτικό ότι σε αυτό το νοσοκομείο χειρουργήθηκαν και εκεί πραγματοποιήθηκε το Ογκολογικό Συμβούλιο το οποίο αποφάσισε για την θεραπεία τους η οποία προέκυψε από τη συνεργασία του Χειρουργού που τους χειρούργησε με τον Παθολόγο – Ογκολόγο και συχνά και άλλων υποστηρικτικών ειδικοτήτων (ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός κλπ).

 

Επειδή είναι αδιαμφισβήτητη η σχέση που δημιουργείται ανάμεσα στους καρκινοπαθείς και τους θεράποντες ιατρούς τους

Επειδή οι ασθενείς αυτοί τουλάχιστον κατά την πρώτη περίοδο μετά τη διάγνωση είναι ιδιαίτερα ευάλωτοι από ψυχολογικής άποψης

Επειδή πρέπει να διασφαλίσουμε την  καλύτερη φροντίδα για αυτούς τους ασθενείς από κάθε άποψη

Επειδή είναι αναφαίρετο δικαίωμα του κάθε ασθενή να επιλέγει τον ιατρό του,

 

Ερωτάται ο κ. Υπουργός

 

Προτίθεται να τροποποιήσει το άρθρο 56 της Απόφασης αριθμ. ΕΑΛΕ/Γ.Π. 80157 (ΦΕΚ 4898/Β2018), ώστε στην ειδική περίπτωση που καρκινοπαθείς μετά το πρόσφατο χειρουργείο επιθυμούν να λάβουν τον πρώτο κύκλο της θεραπείας τους στο νοσοκομείο που χειρουργήθηκαν και βρίσκεται εκτός του τόπου κατοικία τους παρά το γεγονός ότι στην Περιφερειακή Ενότητα που κατοικούν λειτουργεί υγειονομική δομή που παρέχει τη σχετική θεραπεία, να δύνανται να αποζημιώνονται κατά το πρότυπο των νεφροπαθών όπως περιγράφεται στο ίδιο άρθρο.

 

 

Η Ερωτώσα Βουλευτής

Θεοδώρα Τζάκρη»