Στις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας και Πέλλας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, εργάζονται εποχιακά, στις επιχειρήσεις διαλογής – ψύξης – τυποποίησης- κονσερβοποίησης φρούτων και λαχανικών, κάτω από αντίξοες εργασιακές σχέσεις, πάνω από 8.500 εργαζόμενοι, κυρίως γυναίκες.

Συγκεκριμένα:

Οι περισσότεροι εργάζονται από 1 έως και 4 μήνες το χρόνο, που σημαίνει πως δεν πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζει ο ΟΑΕΔ για να ενταχθούν στο ταμείο ανεργίας, δηλαδή 125 ημερομίσθια, αφαιρουμένων των 2 τελευταίων εργάσιμων μηνών.

Πολλοί από αυτούς δε συμπληρώνουν ούτε τα 50 ημερομίσθια που απαιτούνται για τη θεώρηση βιβλιαρίου υγείας.

Με το νόμο 3986/2011, άρθρο 39 ακόμη και αν οι εργαζόμενοι έχουν συμπληρώσει τα 125 ημερομίσθια, εξαιτίας των όρων και προϋποθέσεων που ορίζει ο ΟΑΕΔ για μέχρι 400 μέρες επιδότησης στα τέσσερα τελευταία χρόνια, εντάσσονται για μικρό χρονικό διάστημα στο ταμείο ανεργίας ή και καθόλου.

Επίσης αν κάποιος αρρωστήσει, για να δικαιούται άδεια γιατρού με αμοιβή θα πρέπει να έχει πραγματοποιήσει την προηγούμενη χρονιά 120 ημερομίσθια, έτσι εκατοντάδες εργαζόμενοι χάνουν αυτό το δικαίωμα.

Ταυτόχρονα διατηρείται ο νόμος 3050/2002, όπως τροποποιήθηκε με το νόμο 3518/2006, που ψηφίστηκαν από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, όπως και η εγκύκλιος του ΙΚΑ 42/26-5-2008 που δίνει το δικαίωμα στην εργοδοσία να απασχολεί μέρος του προσωπικού, φτωχούς αγρότες – κυρίως αγρότισσες- που εργάζονται εποχιακά για να συμπληρώσουν το πενιχρό εισόδημά τους, με ασφάλιση ΟΓΑ. Να τονιστεί ότι παρ’ όλο που πρόκειται για εξαρτημένη εργασία, ο ΟΓΑ δεν αναγνωρίζει εργατικά ατυχήματα, άδειες γιατρού κλπ.

Επίσης με την εγκύκλιο 118454/1989 που ο ΟΑΕΔ χαρακτηρίζει επιχειρήσεις του κλάδου εποχιακές ή μη, επιχειρήσεις που απασχολούν μικρό αριθμό εργαζομένων για 8-9 μήνες το χρόνο χαρακτηρίζονται συνεχούς λειτουργίας, αν και οι περισσότεροι εργαζόμενοί τους απασχολούνται εποχιακά για 2-4 μήνες το χρόνο. Να σημειωθεί πως ο αριθμός αυτών των επιχειρήσεων έχει αυξηθεί με αποτέλεσμα πάνω από 3.000 εργαζόμενοι στα κονσερβοποιεία, που πριν λίγα χρόνια είχαν δικαίωμα ένταξης στο ταμείο ανεργίας με 100 ημερομίσθια χωρίς να αφαιρούνται οι 2 τελευταίοι μήνες, τα τελευταία χρόνια να χρειάζονται 125.

Επίσης, με δεδομένο ότι στις επιχειρήσεις κονσερβοποιίας, διαλογής, ψύξης, τυποποίησης αγροτικών προϊόντων οι εργαζόμενοι δουλεύουν εποχιακά και πραγματοποιούν κατά μέσο όρο 50 – 80 ημερομίσθια το χρόνο, αυτοί δεν πρόκειται να δημιουργήσουν προϋποθέσεις συνταξιοδότησης ποτέ. Ακόμη και παλιοί εργαζόμενοι στον κλάδο, που έχουν πραγματοποιήσει τα απαιτούμενα ημερομίσθια για σύνταξη (4.500), δεν μπορούν να βγουν ούτε σε μειωμένη σύνταξη στα 62 τους χρόνια, γιατί απαιτούνται συνολικά 500 ημερομίσθια τα τελευταία 5 χρόνια, εκ των οποίων 100 για κάθε χρόνο.

 

Με βάση τα παραπάνω ΕΡΩΤΑΤΑΙ ο κ. Υπουργός, σε ποιες ενέργειες θα προβεί η κυβέρνηση ώστε οι εποχιακά εργαζόμενοι στις επιχειρήσεις διαλογής – ψύξης – τυποποίησης- κονσερβοποίησης φρούτων και λαχανικών:

  • Να εντάσσονται στο ταμείο ανεργίας χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
  • Να καταργηθούν το άρθρο 53 του νόμου 3518/2006 και η εγκύκλιος του ΙΚΑ 42/26-5-2008 που νομιμοποιούν ουσιαστικά την ανασφάλιστη εργασία, το άρθρο 39 του νόμου 3986/2011 που θέτει την προϋπόθεση των 400 μερών επιδότησης τα τελευταία 4 χρόνια και να αλλάξει η εγκύκλιος 118454/1989 που χαρακτηρίζει επιχειρήσεις εποχιακές ή μη.
  • Να εντάσσονται στο νόμο 1836/89 (εποχιακή εργασία), όσοι πραγματοποιούν από 25 έως 40 ένσημα το χρόνο.
  • Να γίνεται θεώρηση του βιβλιαρίου υγείας χωρίς όρους και προϋποθέσεις.
  • Να καταργηθεί ο νόμος που επιβάλει την πραγματοποίηση 500 ενσήμων την τελευταία 5ετία πριν τη συνταξιοδότηση.
  • Να γίνεται κατοχύρωση σύνταξης με 2000 εποχικά ένσημα. Ένταξη στα βαρέα και ανθυγιεινά.

 

Οι Βουλευτές

Δελής Γιάννης

Στολτίδης Λεωνίδας