Από τα τέλη Σεπτεμβρίου περιμένει η παράταξη Κοιτάμε Μπροστά απάντηση σε σχέση με τα ζητήματα υποστελέχωσης των γεωτεχνικών υπηρεσιών  που έθεσε στον αρμόδιο αντιπεριφερειάρχη. Σύμφωνα με πρόσφατες καταγγελίες της ΠΟΓΕΔΥ, αλλά και του ΓΕΩΤΕΕ (παράρτημα Κ. Μακεδονίας), οι θέσεις όσων υπαλλήλων συνταξιοδοτούνται δεν αναπληρώνονται, καθώς δεν γίνονται προσλήψεις τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης. Η κατάσταση φαίνεται ότι έχει επιδεινωθεί περαιτέρω καθώς, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον πρόσφατο προγραμματισμό προσλήψεων της ΠΚΜ, οι θέσεις των γεωτεχνικών που ζητούνται είναι μειωμένες.

Η παράταξη Κοιτάμε Μπροστά ζητά να ενημερωθεί για τα μέτρα που πρόκειται να ληφθούν ώστε α) οι κενωθείσες από το 2011 έως σήμερα οργανικές θέσεις ΠΕ Γεωπόνων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας να παραμείνουν στην ανωτέρω Διεύθυνση και β) να πληρωθούν όλες οι κενές οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών όλων των ειδικοτήτων σε όλες τις Δ/νσεις της Γεν. Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΚΜ, είτε με επικείμενο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, είτε με συμμετοχή της ΠΚΜ στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας.

ΠΡΟΣ:

κ. Σ. Μπάτο, Αντιπεριφερειάρχη Αγροτικής Οικονομίας

 

ΕΡΩΤΗΣΗ

Με αίτημα για γραπτή απάντηση

 

Θέμα: Υποστελέχωση των Γεωτεχνικών Υπηρεσιών της  Περιφέρειας

Η Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας στην Μητροπολιτική Ενότητα της Θεσσαλονίκης (Μ.Ε.Θ.) αντιμετωπίζει σοβαρό πρόβλημα υποστελέχωσης του γεωτεχνικού προσωπικού της, σύμφωνα με πρόσφατες καταγγελίες της ΠΟΓΕΔΥ, αλλά και του ΓΕΩΤΕΕ (παράρτημα Κ. Μακεδονίας), που οφείλεται κατά κύριο λόγο στο γεγονός ότι οι θέσεις όσων υπαλλήλων συνταξιοδοτούνται δεν αναπληρώνονται, καθώς δεν γίνονται προσλήψεις τα τελευταία χρόνια της οικονομικής κρίσης. Η κατάσταση φαίνεται ότι έχει επιδεινωθεί περαιτέρω καθώς λαμβάνοντας υπ’ όψιν τον πρόσφατο προγραμματισμό προσλήψεων της ΠΚΜ (όπως φαίνεται και στο ψηφιακό οργανόγραμμα), οι θέσεις των γεωτεχνικών που ζητούνται είναι μειωμένες.

Επισημαίνεται χαρακτηριστικά ότι στην παραπάνω Διεύθυνση κατά το διάστημα 1990 – 2000 υπηρετούσαν περίπου 120 Π.Ε. Γεωπόνοι, το 2011 υπηρετούσαν 72, σήμερα υπηρετούν μόλις 37, και το 2021 θα υπηρετούν 30. Η ίδια εικόνα ισχύει σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες της ΠΚΜ και για όλες τις υπόλοιπες γεωτεχνικές ειδικότητες. Το γεγονός αυτό, έχει οδηγήσει στην μη πραγματοποίηση  ελέγχων που απαιτούνται από τον νόμο για την υλοποίηση των προγραμμάτων καθώς και των εξαγωγών, με αποτέλεσμα να κινδυνεύει η εξαγωγική δραστηριότητα και η αγροτική οικονομία στο σύνολό της.

Είναι γνωστό ότι η Μ.Ε.Θ. έχει πολύ αυξημένες απαιτήσεις σε γεωπονικό, κτηνιατρικό και ιχθυολογικό έργο. Είναι ένας δυναμικός γεωργικός, κτηνοτροφικός και αλιευτικός νομός, με πολλές δράσεις ανά μέτρο ΠΑΑ (Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης) 2014-2020, με 12 Τοπικούς Οργανισμούς Εγγείων Βελτιώσεων, με εξαγωγική βιομηχανία τροφίμων και ποτών, κέντρο εισαγωγής ζωοτροφών, βιομηχανίες φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων, δυναμική μυδοκαλλιέργεια, καθώς και πολλά σημεία ελέγχου (λαϊκές αγορές, super markets, μανάβικα, κρεοπωλεία, κλπ.), με μία μεγάλης έκτασης λαχαναγορά,  όπως και τις δραστηριότητες στο λιμάνι (ποιοτικός και φυτοϋγειονομικός έλεγχος των προς εξαγωγή προϊόντων), στο αεροδρόμιο και σημαντικό αλιευτικό στόλο.

Στις γεωτεχνικές υπηρεσίες σήμερα εργάζονται επιστήμονες με πολυετείς σπουδές, μεταπτυχιακούς και διδακτορικούς τίτλους, οι οποίοι με τη μεταφορά τους σε διοικητικές θέσεις άλλων Γενικών Δ/νσεων θα αποξενωθούν από το επιστημονικό τους αντικείμενο ενώ και το δημόσιο θα στερηθεί τις πολύτιμες γνώσεις και την εμπειρία τους.

Επειδή με τη μεταφορά των παραπάνω οργανικών θέσεων αποψιλώνονται οι γεωτεχνικές υπηρεσίες και μάλιστα αυτές που έχουν κομβικό ρόλο τόσο για την προάσπιση του Δημόσιου συμφέροντος, όσο και για τους τακτικούς διενεργούμενους Ελέγχους των Οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρακαλούμε να απαντήσετε τι μέτρα σκοπεύετε να πάρετε ώστε:

  1. οι κενωθείσες (από το 2011 έως σήμερα) οργανικές θέσεις ΠΕ Γεωπόνων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Αλιείας να παραμείνουν στην ανωτέρω Διεύθυνση και
  2. να πληρωθούν όλες οι κενές οργανικές θέσεις του κλάδου ΠΕ Γεωτεχνικών όλων των ειδικοτήτων σε όλες τις Δ/νσεις της Γεν. Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της ΠΚΜ, είτε με επικείμενο διαγωνισμό του ΑΣΕΠ, είτε με συμμετοχή της ΠΚΜ στο Ενιαίο Σύστημα Κινητικότητας.