Δύο σημαντικά νέα έργα, που αφορούν το σύνολο των σχολικών μονάδων του Δήμου Έδεσσας, εντάθηκαν στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
Το πρώτο, όπως υποδηλώνει και ο τίτλος του, αφορά την κατασκευή ραμπών και χώρων υγιεινής για την πρόσβαση και την εξυπηρέτηση ΑΜΕΑ σε σχολικές μονάδες του Δήμου ‘Έδεσσας και έχει προϋπολογισμό 96.720,00€, ενώ το δεύτερο ενταγμένο έργο θα χρηματοδοτήσει τις μελέτες και την υλοποίηση των έργων και των μέσων πυροπροστασίας για τις σχολικές μονάδες του Δήμου Έδεσσας, με προϋπολογισμό 352.780,00€.

Ο Δήμαρχος Έδεσσας, κ. Δημήτρης Γιάννου, δήλωσε σχετικά:
«Με συμμάχους τους υπαλλήλους των Τεχνικών Υπηρεσιών και του Προγραμματισμού, έχουμε κατορθώσει να κάνουμε τον Δήμο Έδεσσας πρωταγωνιστή στη διεκδίκηση, χρηματοδότηση και υλοποίηση έργων, με την αξιοποίηση όλων των χρηματοδοτικών εργαλείων που υπάρχουν. Όλη αυτή η προσπάθεια έχει ως στόχο την βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών και στη συγκεκριμένη περίπτωση αναφέρεται σε μία πολύ σημαντική ομάδα: την εκπαιδευτική κοινότητα, που περιλαμβάνει τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς.
Ουσιαστικά τα δύο αυτά έργα, συνολικού προϋπολογισμού 438.780,00€ θα συμβάλουν ουσιαστικά στην αναβάθμιση της σχολικής μας υποδομής με τη διασφάλιση προσβασιμότητας για όλους τους μαθητές και την εξασφάλιση ασφαλούς περιβάλλοντος σε όλες τις σχολικές μας μονάδες.
Συνεχίζουμε την προσπάθεια!».