Στην εκλογική διαδικασία συμμετείχαν και ψήφισαν είκοσι ένας (21) Δημοτικοί Σύμβουλοι, από την διαλογή των ψήφων βρέθηκαν είκοσι ένας (21) φάκελοι με έγκυρα ψηφοδέλτια εκ των οποίων δώδεκα (12) υπέρ του υποψηφίου και εννέα (9) λευκά.

Εκλέγεται νέος Αντιπρόεδρος του ΔΣ Έδεσσας ο κ. Αναστάσιος Πέτκου.

 

Ο Πρόεδρος ΔΣ Έδεσσας

 

Φίλιππος Ν. Γκιούρος