Από τη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Πέλλας ανακοινώνεται η αναστολή  λειτουργίας των  Κέντρων Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών  (Κ.Δ.Α.Π.) για το διάστημα ισχύος της Α.Π. Δ1α/ΓΠοικ. 71342/6-11-20 Κοινής Υπουργικής Απόφασης και συγκεκριμένα  ως την Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020.

Εξαιρούνται τα Κέντρα Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών και Ατόμων με Αναπηρία (Κ.Δ.Α.Π. με Α) τα οποία εξακολουθούν να λειτουργούν με την προϋπόθεση τεστ (rapid  ή PCR)  ανά εβδομάδα στους εργαζόμενους και όπου είναι εφικτό διαχωρισμό είτε χρονικό (ανά βάρδια) , είτε χωροταξικό παιδιών – ενηλίκων, τηρουμένων πάντα των οδηγιών της σχετικής εγκυκλίου της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων (ΑΔΑ: ΨΛΤ446ΜΤΛΚ-ΧΒΧ).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Για πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας Π.Ε. Πέλλας;

 

ΤΗΛΕΦΩΝΑ;  23813 51276

FAX:               23813 51210

Ε-mail:            [email protected]