Από την Τετάρτη 11/11/2020 επαναλειτουργούν Η η Κοινωνική Υπηρεσία και το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αλμωπίας. Στα πλαίσια της λειτουργίας τους και κατά τη διάρκεια αυτής της κρίσιμης περιόδου, δημιουργείται τηλεφωνική γραμμή με σκοπό:

α)την καταγραφή των αιτημάτων και των αναγκών των κατοίκων που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν κατά δήλωση τους να εξυπηρετηθούν.

β) Καταγραφή των άπορων και οικονομικά αδύνατων κατοίκων του δήμου  που δεν μπορούν ή δεν επιτρέπεται να μετακινηθούν από τις οικίες τους και αδυνατούν να εξυπηρετηθούν κατά δήλωσή τους. Η καταγραφή γίνεται κατόπιν υποβολής σχετικού αιτήματος από τους δικαιούχους.

γ) Εξυπηρέτηση για θέματα φαρμακευτικής περίθαλψης και παροχής ειδών πρώτης ανάγκης στους κατοίκους της περίπτωσης α). Πρόκειται για εξυπηρέτηση ως προς τη διανομή φαρμακευτικού υλικού και παροχής ειδών πρώτης ανάγκης στους κατοίκους της περίπτωσης α), µε δαπάνη που βαρύνει τους αιτούντες.

δ) Συνδρομή στις υγειονομικές υπηρεσίες που επιχειρούν εντός των ορίων του δήμου, ανάλογα με τις οδηγίες τους.

 

Το τηλέφωνο για την εξυπηρέτηση των πολιτών είναι το 2384021300. Οι πολίτες μπορούν επίσης να εξυπηρετούνται ηλεκτρονικά μέσω mail στη διεύθυνση: social@0598.syzefxis.gov.gr.

Επισημαίνεται, ότι με βάση τα ισχύοντα μέτρα και ρυθμίσεις στο πλαίσιο της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού (ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764) η εξυπηρέτηση του κοινού γίνεται μόνο σε επείγουσες περιπτώσεις και υποχρεωτικά κατόπιν ραντεβού.