Με πρόσφατο έγγραφό του, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποσαφήνισε ότι το έργο «αντιπλημμυρική προστασία Εδεσσας- ποταμός Εδεσσαίος», δεν μπορεί να θεωρηθεί έργο αποκατάστασης, διότι η επένδυση του 75-80% ενός ανεπένδυτου πυθμένα υδατορέματος, ακόμη κι αν το τελευταίο είναι διευθετημένο, συνιστά αναμφίβολα ουσιώδη τροποποίηση των χαρακτηριστικών του και ως εκ τούτου απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Η εξέλιξη αυτή, παρόλο που για εμάς ήταν προφανής και αυτονόητη, αποτελεί πλήρη δικαίωση της «ΕΝΩΤΙΚΗΣ ΔΡΑΣΗΣ».

Ήταν ο επικεφαλής μας αυτός, που μετά από έλεγχο του, διαπίστωσε πως για ένα τόσο σημαντικό έργο, κάποιοι αποφάσισαν να μην εκπονήσουν μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Με πρωτοβουλία της παράταξης μας συγκλήθηκε άμεσα, στις 17 Φεβρουαρίου, έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου ενημερώθηκε το σώμα για την «παράλειψη» αυτή, και φυσικά ζητήσαμε να τηρηθούν οι Νόμοι και να εφαρμοστεί η ορθή διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης. Επίσης τονίστηκε πως μια σωστή μελέτη θα έλυνε τις όποιες απορίες υπάρχουν για την επαρκή ενυδάτωση του βράχου, ο οποίος φιλοξενεί την πόλη μας.

Με πρωτοβουλίες μας συγκλήθηκε ξανά το Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο έλαβε σημαντικές αποφάσεις με τις οποίες ζητούσε αρχικά να μη προχωρήσει η εκτέλεση εργασιών πριν την σύνταξη των αναγκαίων μελετών και στη συνέχεια αποφάσισε να προσφύγει ο Δήμος στη δικαιοσύνη.

Παράλληλα συμμετείχαμε και σε όλες τις δράσεις πολιτών και φορέων, ζητώντας να επικρατήσει η λογική  και το έργο να εκτελεσθεί χωρίς να υποθηκεύεται η ασφάλεια του ποταμού, της πόλης και των πολιτών.

Δυστυχώς, όλη αυτή η έντιμη προσπάθεια, είχε να αντιμετωπίσει, εκτός των άλλων και την πολεμική από πλευράς του Δημάρχου. Όχι μόνο  στάθηκε αντίθετος στις προτάσεις για την σύνταξη των αναγκαίων μελετών, όχι μόνο αγνόησε τις αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου τις οποίες δεν εφάρμοσε, αλλά με πλήθος ενεργειών του, συνέβαλλε αποφασιστικά στην εκτέλεση αυτού του έργου, με την καίρια συμμετοχή ακόμη και των υπηρεσιών του Δήμου.

Αυτός είναι που έστρωσε το χαλί στον κ. Αντιπεριφερειάρχη και τις υπηρεσίες της αντιπεριφέρειας, προκειμένου να εκτελεσθεί αυτό το επικίνδυνο έργο.

Η μόνη υπηρεσία που μπορεί να προσφέρει πλέον στον τόπο είναι η παραίτησή του.

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΩΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ

Αντώνης Ρυσάφης