Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών, ο Δήμος Αλμωπίας παρέχει τη δυνατότητα    και υποβολής ηλεκτρονικής αίτησης αναφορικά με:

  1. Χορήγηση Βεβαίωσης μη οφειλής ΤΑΠ για ηλεκτροδοτούμενο ή μηηλεκτροδοτούμενο ακίνητο ( ΕΝΤΥΠΟ 1). ( Προορίζεται για συμβολαιογραφική χρήση και αφορά στον ιδιοκτήτη του ακινήτου)
  2. Αίτηση – Υπεύθυνη δήλωση για επανασύνδεση ηλεκτροδότησης Ακινήτου (ΕΝΤΥΠΟ 2). (για ακίνητα  στα οποία έχει γίνει διακοπή σύνδεσης)
  3. Αίτηση- Υπεύθυνη Δήλωση για Νέα Οριστική Ηλεκτροδότηση Ακινήτου (ΕΝΤΥΠΟ 3)

( για ακίνητα που δεν έχουν εργοταξιακή παροχή και ηλεκτροδοτούνται πρώτη φορά)

  1. Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση για Μετατροπή Ηλεκτροδότησης Ακινήτου από Εργοταξιακή σε κανονική ( ΕΝΤΥΠΟ 4).

 

Παρακαλούνται οι  πολίτες όπως αποστέλλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected]  την αντίστοιχη αίτηση με όλα τα δικαιολογητικά  ψηφιοποιημένα (pdf, jpeg)ή καταθέσουν αυτά στο Πρωτόκολλο του Δήμου. Παρακαλούμε για την προσκόμιση επιπλέον ( εφόσον έχουν πραγματοποιηθεί)  και  των αποδεικτικών  δηλώσεων (Μ.Α.Δ) των ακινήτων που πραγματοποιήθηκαν στην πλατφόρμα της ΚΕΔΕ ( αναφορικά με τις διαφορές των τμ έως τις 30/9/2020).

 

Οι πολίτες θα λαμβάνουν μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα ειδοποίηση μέσω τηλεφώνου  ή email  για τη διεκπεραίωση της υπόθεσής τους.  Θα ειδοποιούνται για την πληρότητα (ή μη) των δικαιολογητικών, τον αριθμό πρωτοκόλλου της Αίτησής τους, τα στοιχεία του αρμόδιου υπαλλήλου – χειριστή της υπόθεσής τους,  την  οικονομική (όταν προκύπτει οφειλή) τακτοποίησή τους (θα μπορεί να πραγματοποιηθεί και ηλεκτρονικά με κατάθεση σε λογαριασμό που διατηρεί ο Δήμος Αλμωπίας), καθώς και για την παραλαβή της εκδοθείσης Διοικητικής Πράξης, σύμφωνα με το αίτημά τους.

Οι Αιτήσεις που δεν θα συνοδεύονται από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά θα επιστρέφονται ως ελλιπείς.

 

Οι λίστες με τα απαραίτητα δικαιολογητικά κατά περίπτωση και αντίστοιχες Αιτήσεις σε επεξεργάσιμη μορφή και σε pdf βρίσκονται στο site του Δήμου Αλμωπίας (dimosalmopias.gov.gr) στην καρτέλα Υπηρεσίες για τον Πολίτη – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ.

 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΕΔ.

 

ΣΕΛΚΟΣ ΤΡ. ΙΩΑΝΝΗΣ

ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ