Διαδικτυακά θεματικά εργαστήρια διοργανώνει το ερχόμενο διάστημα (17/11/2020-03/12/2020) το One Stop Liaison Office  της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας ανά Περιφερειακή Ενότητα, με στόχο τη διερεύνηση και καταγραφή των ιδιαιτεροτήτων και δυνατοτήτων της Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας της κάθε περιοχής αντλώντας πληροφορίες μέσω της συμμετοχικής διαδικασίας εντοπισμού και προτεραιοποίησης αυτών (Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης).

Οι ημέρες διεξαγωγής των Θεματικών Εργαστηρίων είναι οι ακόλουθες:

–         Π.Ε. Κιλκίς 17.11.2020

–         Π.Ε. Σερρών 19.11.2020

–         Π.Ε. Ημαθίας 24.11.2020

–         Π.Ε. Χαλκιδικής 26.11.2020

–         Π.Ε. Πιερίας 01.12.2020

–         Π.Ε. Πέλλας 03.12.2020.

Η αντίστοιχη διοργάνωση του workshop στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης προγραμματίζεται να υλοποιηθεί διά ζώσης εάν το επιτρέψουν οι επικρατούσες υγειονομικές συνθήκες.

Κατά τη διάρκεια του κάθε εργαστηρίου θα παρουσιαστεί η Στρατηγική Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3) Κεντρικής Μακεδονίας 2014-2020 και με έναυσμα την παρουσίαση των αποτελεσμάτων της πρωτογενούς έρευνας που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αξιολόγησης της Στρατηγικής RIS3 το καλοκαίρι του 2020 και της ανάλυσης των δεδομένων συμμετοχής της κάθε Περιφερειακής Ενότητας στο πρόγραμμα Ερευνώ – Καινοτομώ – Δημιουργώ, θα ακολουθήσει συζήτηση αναφορικά με τα εξής θέματα:

Α) Τους τομείς της αγοράς που θα έχουν δυναμική την επόμενη δεκαετία στην περιοχή

Β) Τις τεχνολογίες που μπορούν να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητα της περιοχής.

Οι περιφερειακές στρατηγικές έρευνας και καινοτομίας για έξυπνη εξειδίκευση (στρατηγικές RIS3) είναι ολοκληρωμένες δράσεις τοπικού οικονομικού μετασχηματισμού μιας περιφέρειας, προσαρμοσμένες στις ιδιαιτερότητες κάθε περιοχής. Έχουν ως βασικό στόχο την ανάπτυξη μέσω επενδύσεων στην οικονομία της γνώσης και στην Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία (ΕΤΑΚ). Οι στρατηγικές έξυπνης εξειδίκευσης αναπτύσσονται μέσω της εμπλοκής της δημόσιας διοίκησης, της βιομηχανίας (αγοράς), της έρευνας και της κοινωνίας των πολιτών (Μοντέλο της τετραπλής έλικας) σε μια συμμετοχική διαδικασία λήψης αποφάσεων, τη  Διαδικασία Επιχειρηματικής Ανακάλυψης (EDP).

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν δηλώσεις συμμετοχής για τα έξι εργαστήρια στους εξής συνδέσμους:

–        Π.Ε. Κιλκίς

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSectgKuNb1k7FnHNCee1hQi-_u0S29UzdAPrPabxJt68Mdfrg/viewform

–        Π.Ε. Σερρών

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerX0SG1-gnRkiEKZN60mp2Nqn57OS-AulAwzWCBJ8JGsSrXg/viewform

–        Π.Ε. Ημαθίας

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeh3t9vBTtM9t40ub-9EzuwGaGV8aEghV37bkkXAuY3Coj0Og/viewform

–        Π.Ε. Χαλκιδικής

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQ0BHgeikUwaGGthDxz90M8-zrenDFc1E8dZgNSqnweuJnRg/viewform

–        Π.Ε. Πιερίας

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf_UmABvtWN_X7f27W7bKVA0nUDK4dV2N3YnoFF8LwYufeuyg/viewform

–        Π.Ε. Πέλλας

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmn2MmnJ2es479ROKKMvprp1H_Voib52St390JwMv2Z4eUhg/viewform

To One Stop Liaison Office λειτουργεί στο πλαίσιο του έργου “Μηχανισμός Υποστήριξης Οικοσυστήματος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας”, που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τις εκδηλώσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται  στα τηλέφωνα:

–         Μαντζανάκης Σταύρος: 2313 319668

–         Ντόνου Ελευθερία 2313 319667

–         Μιχαηλίδης Κωνσταντίνος 2313319790

–         Γουλάπτση Μαρία 2313 319705

E-mail επικοινωνία:  [email protected]