Σας ενημερώνουμε ότι έγινε διασύνδεση της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας με το δίκτυο Σύζευξις.

Κατά συνέπεια εντός χρονικού διαστήματος λίγων ημερών οι υφιστάμενοι τηλεφωνικοί αριθμοί της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας θα καταργηθούν.

Σας αποστέλλουμε το επικαιροποιημένο οργανόγραμμα της Υπηρεσίας μας με τους νέους τηλεφωνικούς αριθμούς που λειτουργούν ήδη.

ΤΜΗΜΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΑΡΙΘΜΟΣ
  Διευθυντής Εκπαίδευσης 2381351453
Α’ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Προϊστάμενος Τμήματος Α’ Διοικητικού 2381351467
Α’ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ   2381351451
Α’ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ   2381351452
Β’ ΟΙΚΟΝΙΟΜΙΚΟΥ Προϊστάμενος Τμήματος Β’ Οικονομικού 2381351464
Β’ ΟΙΚΟΝΙΟΜΙΚΟΥ   2381351465
Β’ ΟΙΚΟΝΙΟΜΙΚΟΥ   2381351466
Γ’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   2381351469
Γ’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Προϊστάμενος Τμήματος Γ’ Προσωπικού 2381351456
Γ’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   2381351457
Γ’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   2381351458
Γ’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   2381351459
Γ’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   2381351460
Γ’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   2381351461
Γ’ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ   2381351462
Α’ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ   2381351463
Δ’ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Αναπλ. Προϊστάμενος Τμήματος Δ’ Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών 2381351450
Δ’ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ   2381351468
Ε’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Προϊσταμένη Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων 2381351454
Ε’ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ   2381351455