ΑΠΕΧΟΥΜΕ ΑΠΟ ΜΙΑ ΑΝΟΥΣΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΟΥ ΦΕΡΕΙ ΤΟΝ ΒΑΡΥ ΤΙΤΛΟ ΤΗΣ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΟΥΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ.

Οι παρακάτω συλλογικότητες του Δήμου Πέλλας που υπογράφουν το κείμενο αυτό και συμμετέχουν με εκπροσώπους τους στην Δημοτική Επιτροπή Διαβούλευσης του Δήμου Πέλλας, δηλώνουμε την απόφασή μας να απέχουμε από την προσεχή συνεδρίαση της επιτροπής την Δευτέρα 9 Νοεμβρίου 2020.

Η επιτροπή συνεδρίασε άλλη μια φορά πριν έναν χρόνο με την ίδια ημερήσια διάταξη, δηλαδή γνωμοδότηση για το τεχνικό πρόγραμμα και το σχέδιο προϋπολογισμού του Δήμου για το ερχόμενο έτος. Έκτοτε δεν έχει κληθεί !!! να συνεδριάσει για κάποιο άλλο θέμα, ούτε έχει υπάρξει κάποιας άλλης μορφής επικοινωνία με την δημοτική αρχή.

Πρέπει να σημειωθεί, ότι εκτός από αυτή την υποχρεωτική συνεδρίαση μία φορά τον χρόνο για τις γνωμοδοτήσεις για τον προϋπολογισμό και το πρόγραμμα δράσης, στις αρμοδιότητες της επιτροπής μεταξύ άλλων εμπίπτουν και γνωμοδοτήσεις για θέματα γενικότερου τοπικού ενδιαφέροντος, η εξέταση των τοπικών προβλημάτων και των αναπτυξιακών δυνατοτήτων του δήμου, καθώς και η διατύπωση γνώμης για την επίλυση των προβλημάτων και την αξιοποίηση των δυνατοτήτων αυτών. Έτσι, η επιτροπή θα έπρεπε να συνεδριάζει τουλάχιστον μία φορά κάθε τρεις μήνες για θέματα που τίθενται υπό διαβούλευση, από το ∆ημοτικό Συμβούλιο και την ∆ημοτική Αρχή και εισάγονται στην επιτροπή προς συζήτηση και γνωμοδότηση.

Φαίνεται λοιπόν, ότι είτε δεν προκύπτουν τέτοιου είδους θέματα στον Δήμο μας, είτε ότι το Δημοτικό Συμβούλιο και η Δημοτική Αρχή, δεν θεωρούν ότι πρέπει να εμπλέξουν την επιτροπή σε οτιδήποτε άλλο εκτός από τον προϋπολογισμό και το πρόγραμμα δράσης. Λυπούμαστε  γιατί  με αυτόν τον τρόπο απαξιώνεται ένας τέτοιος θεσμός, που θα μπορούσε να είναι λειτουργικός και ουσιαστικός. Αντιλαμβανόμαστε ότι έχουμε κληθεί να κάνουμε τους κομπάρσους σε μια ανούσια διαδικασία που φέρει τον βαρύ τίτλο της διαβούλευσης και ως αποτέλεσμα, πέρα από την αποχή μας σε αυτή τη συνεδρίαση, επιφυλασσόμαστε να αποχωρήσουμε μονίμως από την επιτροπή αν δεν αποκτήσει ουσιαστικό χαρακτήρα.

 

Οι συλλογικότητες που θα απέχουν από την συνεδρίαση της Επιτροπής (αλφαβητικά)

  • Γιαννιjazz
  • Δίκτυο Πολιτών για το Περιβάλλον
  • Εθελοντική Ομάδα “Αλληλεγγύη στους πρόσφυγες”
  • Εκπαιδευτική Καινοτομία
  • Κίνηση πολιτών
  • Πρωτοβουλία Πολιτών για το Σιδηροδρομικό Δίκτυο Ν. Πέλλας