Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας θα μπορούσε με νέα πρόσκληση και επιπλέον κριτήρια να ενισχύσει και άλλες κατηγορίες επιχειρήσεων οι οποίες προς στο παρόν έχουν αποκλειστεί.

Με αφορμή την Πρόσκληση της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας για το πρόγραμμα ενίσχυσης μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία covid-19, προϋπολογισμού 150 εκ. €, ο οποίος υπερκαλύφθηκε 4 φορές από τους ενδιαφερόμενους που αιτήθηκαν για να επωφεληθούν αυτής της δημόσιας στήριξης για την κάλυψη των εξόδων τους εξαιτίας των επιπτώσεων της πανδημίας, η Βουλευτής κ. Θεοδώρα Τζάκρη μαζί με άλλους 11 Βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία Κεντρικής Μακεδονίας υπέβαλλαν ερώτηση με στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία ρωτούσαν (1) για τη δυνατότητα αύξησης του προϋπολογισμού του συγκεκριμένου προγράμματος και (2) για τη δυνατότητα να υπάρξουν επιπλέον κριτήρια επιλογής των επιχειρήσεων, ώστε να ενισχυθούν μικρές και μικρομεσαίες επιχειρήσεις όλων των κλάδων που προς στο παρόν έχουν αποκλειστεί.
Από την πλευρά του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ κ. Σκάλκος σημείωσε ειδικότερα, σε απάντηση της πρώτης ερώτησης, ότι για τη συγκεκριμένη Πρόσκληση «έχει εγκριθεί το μέγιστο ποσό υπερδέσμευσης που επέτρεπαν οι συνθήκες».
Σχετικά με τη δεύτερη ερώτηση για τη δυνατότητα έκδοσης νέας πρόσκλησης, η οποία θα περιλαμβάνει επιπλέον κριτήρια ώστε να συμπεριληφθούν και άλλοι θιγόμενοι κλάδοι μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, η απάντηση του κ. Σκάλκου αναφέρει ότι «προκειμένου μια Περιφέρεια να ενισχύσει και άλλες κατηγορίες επιχειρήσεων με διαφορετικά κριτήρια επιλογής ή ποσοστώσεις, εφόσον το επιθυμεί, δύναται να επιλέξει και είτε να χρησιμοποιήσει το Προσωρινό Πλαίσιο και να προχωρήσει σε ξεχωριστή κοινοποίηση στην Ε.Ε. είτε να εκδώσει νέα πρόσκληση με άλλο θεσμικό πλαίσιο κρατικών Ενισχύσεων π.χ. Καν. ΕΕ 1407/2013 (de minimis) για το οποίο δεν χρειάζεται κοινοποίηση και έγκριση από την ΕΕ»