Δικαιώνει τους κατοίκους της Έδεσσας, αλλά και την παράταξή μας το έγγραφο της Διεύθυνσης Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης του Υπ. Περιβάλλοντος που θεωρεί ότι για το έργο αντιπλημμυρικής προστασίας του Εδεσσαίου ποταμού, που ξεκίνησε να υλοποιείται πριν μερικούς μήνες, απαιτείται η τήρηση της διαδικασίας περιβαλλοντικής αδειοδότησης.

Τόσο η τσιμεντόστρωση με οπλισμένο σκυρόδεμα του φυσικού πυθμένα του ποταμού όσο και η κατασκευή νέων τοιχίων αντιστήριξης στην κοίτη του στερούνται της απαραίτητης σύμφωνα με το νόμο περιβαλλοντικής άδειας, κάτι που από την αρχή η Κίνηση Πολιτών για τον Εδεσσαίο Ποταμό είχε επισημάνει, με εξώδικες αναφορές της προς τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Μετά και από αυτή την εξέλιξη, η Περιφέρεια Κ. Μακεδονίας θα πρέπει να σταματήσει άμεσα το έργο, ώστε να διασφαλιστεί  ότι οι επεμβάσεις λαμβάνουν υπόψη την διατήρηση των ευαίσθητων φυσικών, γεωλογικών, περιβαλλοντικών ισορροπιών του Εδεσσαίου Ποταμού.