Το Κέντρο Δια Βίου Μάθησης ΕΚΕΔΙΜ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ , πιστοποιημένο από το Υπουργείο Παιδείας και τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού(ΕΟΠΠΕΠ), με κωδικό πιστοποίησης 2000178, Οργανώνει και Υλοποιεί Επιμορφωτικά Σεμινάρια με την μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης(e-learning), διάρκειας 400 ή 800 ωρών.

Τα Σεμινάρια απευθύνονται σε υποψήφιους Εκπαιδευτές σε Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΙΕΚ), Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας(ΣΔΕ), Δημόσια Ινστιτούτα Επαγγελματικής Κατάρτισης Ειδικής Αγωγής , Δημόσιες Σχολές Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΔΣΕΚ), Κέντρα Δια Βίου Μάθησης(ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) και γενικά σε εκπαιδευτικές δομές ενηλίκων.

 

Όλα τα Σεμινάρια οδηγούν σε απόκτηση ΜΟΡΙΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗΣ βεβαίωσης παρακολούθησης, απαραίτητη για την πρόσληψη σε διάφορες Δομές Εκπαίδευσης Ενηλίκων.

 

Τα Σεμινάρια απευθύνονται σε:

 

  • υποψήφιους εκπαιδευτές ενηλίκων που θέλουν να επιμορφωθούν στο επιστημονικό πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων και να διδάξουν σε ΔΙΕΚ, ΣΔΕ και ΚΔΒΜ
  • Σε Διευθυντές και Υποδιευθυντές σε ΔΙΕΚ και ΣΔΕ
  • Συμβούλους επαγγελματικού προσανατολισμού
  • Σε όσους ενδιαφέρονται να εργαστούν ως Σύμβουλοι Σταδιοδρομίας και ως Σύμβουλοι Ψυχολόγοι στα ΣΔΕ
  • Σε όσους ενδιαφέρονται να αναβαθμίσουν τις ικανότητες διδασκαλίας τους και να τις εμπλουτίσουν με σύγχρονες τεχνικές και μεθόδους εκπαίδευσης.
  • Φοιτητές, φοιτήτριες και πτυχιούχους σχολών εκπαίδευσης εκπαιδευτικών όλων των ειδικοτήτων.
  • Σε όποιον ενδιαφέρεται για την επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση και γενικά την Εκπαίδευση Ενηλίκων.

 

 

 

Ενδεικτικοί Τίτλοι Σεμιναρίων:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εγγραφές Καθημερινά…

 

 

 

Για οποιαδήποτε διευκρίνηση ή περαιτέρω πληροφορία παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας.

Γραμματειακή υποστήριξη ΕΚΕΔΙΜ ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ

Αγ.Αντωνίου και Καρατάσου Γωνία, Βέροια

τηλ: 2331021061,6987609733

ώρες επικοινωνίας 08:00- 21:00 Καθημερινά

site: http://ekedim-verias.gr/

Email: [email protected]