Αναμένεται Νέο Πρόγραμμα Voucher ηλικίας 30-49 ετών, για 10.000 άνεργους εγγεγραμμένους στον ΟΑΕΔ.

Το νέο πρόγραμμα με τίτλο: «Συμβουλευτική, Υποστήριξη, Κατάρτιση, Πιστοποίηση και Προώθηση στην Απασχόληση Ανέργων ηλικίας 30 – 49 ετών σε τεχνικές δεξιότητες κλάδων αιχμής» αναμένεται να ανακοινωθεί σύντομα και σκοπό έχει την παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικής, επαγγελματικής κατάρτισης, θεωρίας και πρακτικής σε επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα και πιστοποίησης των προσόντων που θα αποκτηθούν.

 

Διάρκεια:

Η συνολική διάρκεια κάθε προγράμματος, θεωρητικής κατάρτισης και πρακτικής άσκησης (on the job training) είναι έως 600 ώρες.

 

Αντικείμενα Κατάρτισης:

η θεματολογία προγραμμάτων κατάρτισης περιλαμβάνει ειδικότητες από τους κλάδους:

Μεταποίησης / Βιομηχανίας, Κατασκευών

Ευεξίας / Αθλητισμού / Ψυχαγωγίας

Υγείας – Πρόνοιας & Κοινωνικής Φροντίδας

Τουρισμού – Επισιτισμού

 

Εκπαιδευτικό Επίδομα:

Εκτιμάται, πως το εκπαιδευτικό επίδομα θα ανέρχεται στα 2.520€

 

Κριτήρια Ένταξης:

Για την επιλογή των ωφελουμένων θα μοριοδοτούνται οι μήνες ανεργίας, το ατομικό ή οικογενειακό εισόδημα του φορολογικού έτους 2019 και η επαγγελματική εμπειρία σε προγράμματα κοινωφελούς εργασίας.

 

Δικαίωμα συμμετοχής:

  • Να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ
  • Να έχουν γεννηθεί από 01/6/1971 έως 30/9/1990.
  • Να είναι τουλάχιστον απόφοιτοι υποχρεωτικής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
  • Να μην έχουν παρακολουθήσει επιδοτούμενο πρόγραμμα από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) τη τελευταία διετία

 

Δικαιολογητικά Ένταξης:

Ταυτότητα

Κάρτα ανεργίας σε ισχύ

Εκκαθαριστικό σημείωμα του Φορολογικού έτους 2019

Απολυτήριο Λυκείου ή Πτυχίο Α.Ε.Ι. – Τ.Ε.Ι.

Φωτοτυπία βιβλιαρίου Τραπέζης

 

 

Με την πολυετή πείρα που διαθέτουμε στην υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων, σας περιμένουμε για να σας λύσουμε οποιαδήποτε απορία σχετικά με το πρόγραμμα καθώς και να σας βοηθήσουμε για την ορθή συμπλήρωση της αίτησης.

 

Αίτηση συμμετοχής ΕΔΩ

 

Εγγραφές Καθημερινά…

 

Γραμματειακή υποστήριξη Ε.ΚΕ.ΔΙ.Μ.2 ΒΕΡΟΙΑΣ

Αγ.Αντωνίου 20 και Καρατάσου, Βέροια

τηλ: 2331021061,6973928402

ώρες επικοινωνίας 08:00- 21:00

site: http://ekedim-verias.gr/

fb: ΕΚΕΔΙΜ Βέροιας

Email: ekedimtheoxas@gmail.com