Το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου το συντηρεί ένα μυαλό σε εγρήγορση, η αλληλεπίδραση και ο εξορθολογισμός της συμπεριφοράς.

Όχι η κοινωνική απομόνωση και η δαιμονοποίηση/ενοχοποίηση όσων συνθηκών παράγουν θετικά συναισθήματα, είναι συνυφασμένα με τη ζωή… Ο άνθρωπος, είπε ο τρισμέγιστος Αριστοτέλης, είναι ον φύσει κοινωνικό και πολιτικό. Έτσι μόνο παρεμβαίνει στο γίγνεσθαι και το μεταβάλλει κοινωνικά, πολιτικά, οικονομικά και πολιτισμικά. Έτσι μόνο ικανοποιεί τις πολλαπλές ανάγκες του, επιβεβαιώνει ουσία την ύπαρξή του… Σε διαφορετική περίπτωση ήτοι κοινωνικής απομόνωσης του, μιλάμε για την υπαγωγή του ανθρώπου σε θηρίο και την ταύτισή του με τον Θεό…!!!

 

*Πολιτικός Επιστήμων – Τεχ.Γεωπόνος – Παιδαγωγός