Συνεχίζονται έως και την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020  οι εργασίες καθαρισμού φρεατίων απορροής ομβρίων υδάτων στο παράπλευρο οδικό δίκτυο της Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης στην περιοχή των νοσοκομείων “Παπαγεωργίου” και “424 ΓΣΝΕ”  από τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας.

Οι εργασίες υλοποιούνται στο τμήμα της παράπλευρης οδού από το “424 ΓΣΝΕ” (ισόπεδος κόμβος προς Πολίχνη) εώς και τη συμβολή της με τη δημοτική οδό από Ευκαρπία και την οδό εξόδου προς την Εξωτερική Περιφερειακή Οδό Θεσσαλονίκης και στις δύο κατευθύνσεις της οδού,  καθώς και στις δύο κάτω διαβάσεις που συνδέουν το παράπλευρο δίκτυο εκατέρωθεν της Περιφερειακής Οδού.

Οι εργασίες εκτελούνται με διακοπή τμηματικά, μικρού μήκους δεξιάς ή αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας και μικρής χρονικής διάρκειας. Η κυκλοφορία των οχημάτων καθώς και των λεωφορείων δεν θα επηρεαστεί ιδιαίτερα.

 Οι εργασίες θα συνεχιστούν έως την Παρασκευή 6 Νοεμβρίου 2020  ανάλογα με τις  επικρατούσες καιρικές συνθήκες με ώρα έναρξης στις 07.00  π.μ.

Ήδη  έχει  γίνει  η  σχετική  συνεννόηση με τη Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης ώστε να γίνουν οι απαραίτητες  κυκλοφοριακές ρυθμίσεις για την ασφαλέστερη  διεξαγωγή  της  κυκλοφορίας  στη  διάρκεια  των  εργασιών.