Από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

με το με αριθ.636521 (2706)/16-11-2020 Δελτίο Τύπου ανακοινώνεται ότι,

στην ιστοσελίδα της ΠΚΜ αναρτήθηκε

Δελτίο τύπου σχετικά με τη «Λήψη μέτρων λόγω επιβεβαίωσης εστίας Αφθώδους Πυρετού στην Τουρκία κοντά στα σύνορά μας»

ακολουθώντας την διαδρομή

www.pkm.gov.gr, Ενημέρωση, Δελτία τύπου, 13/11/2020

 

(http://www.pkm.gov.gr/default.aspx?lang=el-GR&page=35&pressid=21138)