Από τη Δ/νση Δημόσιας Υγείας & Κοιν. Μέριμνας Π.Ε. Πέλλας ανακοινώνεται ότι, οι εξετάσεις των υποψηφίων για την απόκτηση βεβαίωσης επιτυχίας Βοηθού Φαρμακείου της εξεταστικής περιόδου ΙΟΥΝΙΟΥ 2021, θα πραγματοποιηθούν στη  Θεσσαλονίκη  στις εξής ημερομηνίες:

ΓΡΑΠΤΕΣ & ΠΡΟΦΟΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ:

 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  18-06-2021 και ώρες 09:00πμ-12:00μμ

 

Η εξέταση θα γίνει στο Αμφιθέατρο «Τσιρογιάννης» του τμήματος Κτηνιατρικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

 Η διεξαγωγή των εξετάσεων θα γίνει σύμφωνα με τα μέτρα προστασίας κατά της διασποράς του Covid-19, που έχουν ανακοινωθεί για τις κατατακτήριες εξετάσεις (ΦΕΚ Β΄1818/29-04-2021),  σύμφωνα με τα οποία οι εξεταζόμενοι εισέρχονται στην εξέταση μόνο με αρνητικό selftest, ενώ θα τηρηθούν οι αποστάσεις και η υποχρεωτική χρήση μάσκας καθ’ όλη τη διάρκεια της εξέτασης, με την επιφύλαξη τυχόν τροποποίησης των μέτρων προστασίας κατά την χρονική περίοδο διεξαγωγής των εξετάσεων.

Η προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για τη συμμετοχή στις εξετάσεις ορίζεται η 10η-06-2020 και ώρα  14:00μμ.  Τα δικαιολογητικά, για τους υποψήφιους από την Π.Ε. Πέλλας, θα κατατίθενται, μετά από ραντεβού, στη Δ/νση Δημ. Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Ε. Πέλλας (Διοικητήριο, Ισόγειο γραφείο 2 τηλ. 2381351280, 2381351276, 2381351231).
     *Τα δικαιολογητικά σύμφωνα με το άρ.4 του Π.Δ.72/2006, όπως αντικατέστησε

 το άρ.6 του Π.Δ.6/2000 είναι:

 

α) Δίπλωμα ή πτυχίο ή ….ότι προβλέπεται στο άρθρο 3,

β) Υπεύθυνη Δήλωση του φαρμακοποιού,

γ) Βεβαίωση της αρμόδιας Δ/νσης Υγείας περί ασκήσεως και

δ) φωτοτυπία ταυτότητας.