ΕΠΕΙΓΟΝ

Καλούνται οι εξαγωγικές και εμπορικές επιχειρήσεις του Νομού Πέλλας που ασχολούνται με τα πυρηνόκαρπα, είτε ιδιωτικές είτε συνεταιριστικές – πλην κονσερβοποιείων, να μας καταθέσουν Υπεύθυνες Δηλώσεις σχετικά με τον αριθμό του μόνιμου και εποχιακού προσωπικού που απασχόλησαν κατά τους μήνες Μάιο έως Αύγουστο του έτους 2020.

Pile of colorful summer fruits – apricots, nectarines, peaches, plums and red velvet apricots.

Επίσης, καλούνται οι μεταφορικές επιχειρήσεις – αυτοκινητιστές που μετέφεραν πυρηνόκαρπα, είτε στο εσωτερικό της χώρας είτε προς το εξωτερικό καθ’ όλη τη διάρκεια του χρονικού διαστήματος από Μάιο έως Αύγουστο του 2020, να καταθέσουν Υπεύθυνες Δηλώσεις σχετικά με τον αριθμό των αυτοκινητιστών που απασχολούσαν κατά το διάστημα αυτό.

Η συγκέντρωση των στοιχείων θα πρέπει να γίνει ΑΜΕΣΑ προκειμένου να σταλούν στο Υπουργείο Οικονομικών σχετικά με τη μεγάλη καταστροφή που υπέστησαν οι καλλιέργειες του Νομού και να ισχυροποιηθεί το αίτημα που προωθεί το Επιμελητήριο Πέλλας για τυχόν αποζημιώσεις των κλάδων που πλήττονται.

Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις να σταλούν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Επιμελητηρίου: [email protected].

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με τoν κ. Δημήτριο Γιώγα  στο τηλέφωνο 23810-26735 .