Στην τελική εκδήλωση διάχυσης/επικοινωνίας των αποτελεσμάτων του έργου «Περιφερειακά μοντέλα κυκλικής οικονομίας και βέλτιστες διαθέσιμες τεχνολογίες για βιολογικά ρεύματα – BIOREGIO», που πραγματοποιήθηκε  διαδικτυακά την Τρίτη  11 Μαΐου 2021 από την Νίτρα της Σλοβακίας, συμμετείχαν το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Κεντρικής Μακεδονίας για λογαριασμό της  Περιφέρειας  Κεντρικής Μακεδονίας και το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Πρόγραμμα Διαπεριφερειακής Συνεργασίας Interreg Europe 2014-2020 και στη συγκεκριμένη διαδικτυακή εκδήλωση συμμετείχαν περισσότεροι από 60 εκπρόσωποι εμπλεκομένων φορέων από 11 ευρωπαϊκές χώρες.

Η σημαντικότητα της εκδήλωσης καταδεικνύεται και από το γεγονός ότι συμπεριλαμβάνεται στην agenda της Ευρωπαϊκής Πράσινης Εβδομάδας 2021 (EU Green Week 2021) (https://www.eugreenweek.eu/)  η οποία είναι αφιερωμένη στη «φιλοδοξία μηδενικής ρύπανσης/ zero pollution ambition».

Το Σχέδιο Δράσης για Μηδενική Ρύπανση (Zero pollution action plan) (https://ec.europa.eu/environment/strategy/zero-pollution-action-plan_en) της Ευρωπαϊκής Ένωσης  επιχειρεί να συμβάλλει στη δημιουργία ενός περιβάλλοντος χωρίς τοξικά σε ολόκληρη την Ε.Ε., μέσω της καλύτερης παρακολούθησης και αναφοράς, καθώς και μέσα από την πρόληψη και την αποκατάσταση της ρύπανσης από τον αέρα, το νερό, το έδαφος και τα καταναλωτικά προϊόντα. Η Πράσινη Εβδομάδα 2021 της Ε.Ε. είναι μια ευκαιρία συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς και τους ενδιαφερόμενους πολίτες για την ικανοποίηση της «φιλοδοξίας για μηδενική ρύπανση» και τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος χωρίς τοξικά.

Εκπρόσωποι του ”Slovak University of Agriculture in Nitra (SUA)” της Σλοβακίας, που ήταν και ο διοργανωτής της εκδήλωσης,   και της Aυτοδιοικητικής Περιφέρειας Nitra απηύθυναν χαιρετισμό στην έναρξη της εκδήλωσης. Ακολούθησε η παρουσίαση του έργου “BIOREGIO” και της σημαντικής συνεισφοράς του στη στήριξη της κυκλικής οικονομίας των βιολογικών ρευμάτων από την κ. Katerina Medkova, Project Manager του “LAB University of Applied Sciences” της Φινλανδίας, που είναι ο επικεφαλής εταίρου του έργου.

Οι βασικοί ομιλητές της εκδήλωσης ήταν εκπρόσωποι ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Η κ. Marie Guitton, υπεύθυνη πολιτικής του “Interreg Europe”, παρουσίασε την πορεία του προγράμματος “Interreg Europe” και αξιολόγησε την ενεργό συμβολή του “BIOREGIO” αποδίδοντας συγχαρητήρια για τα σημαντικά  επιτεύγματά του στη βελτίωση εννέα εργαλείων πολιτικής.  Επίσης, η κ. Guitton ενημέρωσε  τους συμμετέχοντες για τη στόχευση του προγράμματος “Interreg Europe” την προσεχή περίοδο, η εξέλιξη του οποίου φαίνεται να εστιάζει μόνο σε έναν άξονα προτεραιότητας αντί για τους 4 της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, ώστε να αντικατοπτρίζει καλύτερα την κεντρική εστίαση στην ανάπτυξη ικανοτήτων. Ο κ.  Pavel Mišiga, εκπρόσωπος της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περιέγραψε την τρέχουσα κατάσταση και το όραμα της κυκλικής βιο-οικονομίας στην Ε.Ε., τονίζοντας τη σημασία της ως σημαντικού μέσου μετάβασης προς την κυκλική και με ουδέτερο, ισοζύγιο άνθρακα οικονομία. Την ενότητα των βασικών ομιλητών έκλεισε ο κ.  Ivan Filus, ο οποίος ενεργεί ως εθνικό σημείο επαφής για το πρόγραμμα “Horizon 2020” και “Horizon Europe” στον τομέα της καινοτομίας,  συζητώντας για την Πράσινη Συμφωνία της Ε.Ε. (EU Green Deal) και τον ρόλο της στο νέο πρόγραμμα- πλαίσιο “Horizon Europe”.

Στη συνέχεια της εκδήλωσης, εκπρόσωποι των εταίρων του έργου από τη Φινλανδία, την Ισπανία, την Ελλάδα, τη Σλοβακία, τη Ρουμανία και τη Γαλλία παρουσίασαν τα αποτελέσματα και την εφαρμογή των σχεδίων δράσης του “BIOREGIO” δίνοντας έμφαση στις δραστηριότητες που αυξάνουν τα ποσοστά ανακύκλωσης βιολογικών υλικών. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι  όλες οι Περιφέρειες – εταίροι του έργου, μέσω των εκπροσώπων τους, υπογράμμισαν την αυξημένη ετοιμότητα για την ανάπτυξη περιφερειακών πολιτικών για την υποστήριξη της κυκλικής οικονομίας των βιολογικών ρευμάτων, στο κλείσιμο του κύκλου των βιολογικών υλικών.

Η διεθνής αυτή εκδήλωση έθεσε τις βάσεις για τη σταδιακή μετάβαση σε μια ευρύτερη και πιο βιώσιμη χρήση βιολογικών πόρων σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι ένας από τους κύριους στόχους του έργου “BIOREGIO”.

Όλες οι παρουσιάσεις των προσκεκλημένων ομιλητών και των συνεργατών του έργου είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο:

https://www.interregeurope.eu/bioregio/library/#folder=2964

Περισσότερες πληροφορίες για το έργο “BIOREGIO” καθώς και τον απολογισμό

της συνάντησης υπάρχουν στους ακόλουθους συνδέσμους:

https://www.interregeurope.eu/bioregio/news/news-article/12220/bioregio-high-level-dissemination-event/

https://blogit.lab.fi/labfocus/en/bioregio-high-level-dissemination-event/