Θεοδώρα Τζάκρη: «Ο αγροτικός κόσμος απαιτεί διευκρινίσεις για τη διαδικασία καταβολής των προκαταβολών, τον χρόνο καταβολής καθώς και για  το ύψος των αποζημιώσεων ανά καλλιέργεια»

ÓõíÝ÷éóç ôçò óõæÞôçóçò åðß ôùí áíáèåùñçôÝùí äéáôÜîåùí ôïõ ÓõíôÜãìáôïò, ôçí Ôñßôç 19 Íïåìâñßïõ 2019.
(EUROKINISSI/ÃÉÙÑÃÏÓ ÊÏÍÔÁÑÉÍÇÓ)

Σε συνέχεια του Δελτίου Τύπου του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Λιβανού ότι «θα υπάρξει άμεση προκαταβολή του 40% των εκτιμηθέντων ζημιών από τον ΕΛΓΑ μέχρι τα τέλη Ιουλίου» και προκειμένου να απαντηθούν ερωτήματα που αφορούν στο  αν θα ολοκληρωθούν οι εκτιμήσεις μέχρι τέλος Ιουλίου, στη διαδικασία καταβολής των προκαταβολών, τον χρόνο καταβολής τους και  το ύψος των αποζημιώσεων ανά καλλιέργεια, η Βουλευτής Πέλλας κ. Θεοδώρα Τζάκρη υπέβαλε Επίκαιρη Ερώτηση προς τον Υπουργό  Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με την οποία ζητά απαντήσεις:

  1. Για το αν θα έχουν ολοκληρωθεί οι εκτιμήσεις μέχρι τέλος Ιουλίου στη βάση των οποίων θα υπολογιστεί το ποσοστό 40% της προκαταβολής που πρέπει να λάβει ο κάθε παραγωγός του οποίου οι καλλιέργειες επλήγησαν από τους ανοιξιάτικους παγετούς του Μαρτίου και Απριλίου 2021 και
  2. Για τη διαδικασία καταβολής των προκαταβολών στους παραγωγούς και για το ύψος των αποζημιώσεων ανά καλλιέργεια.

 

Ακολουθεί το πλήρες κείμενο της Ερώτησης:

«ΕΠΙΚΑΙΡΗ ΕΡΩΤΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ: τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων

ΘΕΜΑ: «Διαδικασία και χρόνος καταβολής προκαταβολών 40% στους δενδροκαλλιεργητές που επλήγησαν από τους ανοιξιάτικους παγετούς του Μαρτίου και Απριλίου 2021»

 

Σύμφωνα με πρόσφατο Δελτίο Τύπου του Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιου Λιβανού μεταξύ άλλων σημειώνεται ότι «όπως δεσμεύτηκε ο Πρωθυπουργός  κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, η Κυβέρνηση βρίσκεται στο πλευρό των αγροτών μας που έπληξε ο παγετός. Τηρώντας τη δέσμευσή μας, σήμερα δίνουμε στη δημοσιότητα  τον οδικό χάρτη  για την αποζημίωσή τους. Κανένας παραγωγός που επλήγη από τον παγετό, δεν θα μείνει χωρίς αποζημίωση. Καμία ελληνική αγροτική οικογένεια δεν θα μείνει απροστάτευτη. Όλες οι ζημιές του παγετού θα καλυφθούν σύμφωνα με τον κανονισμό του ΕΛΓΑ, στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας. Έχουμε υποβάλλει ήδη αίτημα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για έγκριση κρατικής ενίσχυσης προς τον ΕΛΓΑ, σε συνέχεια της πολιτικής έγκρισης που αποσπάσαμε στο Συμβούλιο Υπουργών της ΕΕ το Μάιο.»

 

Επιπλέον, σύμφωνα με τον Οδικό χάρτη των ανακοινωθέντων αποζημιώσεων «θα υπάρξει άμεση προκαταβολή του 40% των εκτιμηθέντων ζημιών από τον ΕΛΓΑ μέχρι τα τέλη Ιουλίου εκτιμώντας ότι η σχετική δαπάνη θα φθάσει περίπου στα 155 εκατομμύρια ευρώ».

 

Ωστόσο προκύπτουν πολλά ερωτηματικά που αφορούν  κυρίως στο αν θα έχουν ολοκληρωθεί οι εκτιμήσεις μέχρι τέλος Ιουλίου, στη διαδικασία καταβολής των προκαταβολών και το σημαντικότερο στο ύψος των αποζημιώσεων ανά καλλιέργεια.

 

Κατόπιν των παραπάνω ερωτάται ο κ. Υπουργός:

 

 

  1. Θα έχουν ολοκληρωθεί οι εκτιμήσεις μέχρι τέλος Ιουλίου, στη βάση των οποίων, σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα υπολογιστεί το ποσοστό 40% της προκαταβολής που πρέπει να λάβει ο κάθε παραγωγός για τις ζημίες, τις οποίες υπέστησαν οι δενδροκαλλιέργιές του από τους ανοιξιάτικους παγετούς του Μαρτίου και Απριλίου 2021;
  2. Ποια η διαδικασία καταβολής των προκαταβολών στους παραγωγούς και ποιο θα είναι το ύψος των αποζημιώσεων ανά καλλιέργεια;

 

 

Η Ερωτώσα Βουλευτής

Θεοδώρα Τζάκρη»