Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Σκύδρας σας προσκαλεί στην ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής του έτους 2020 σύμφωνα με το άρθρο 217 του Ν. 3463/2006.

Η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί με τηλεδιάσκεψη λόγω των μέτρων για την αποφυγή διάδοσης του covid 19, την Τετάρτη 30 Ιουνίου 2021 και ώρα 19.00΄.

 

Με εκτίμηση

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

 

ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ