Ο Δήμος Σκύδρας στο πλαίσιο των συνεχιζόμενων δράσεών του για την πρόληψη, την
προστασία και τη φροντίδα της ανθρώπινης υγείας και ζωής μέσω του ΚΕΠ Υγείας και σε
συνεργασία με το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων και την Εθελοντική
Διασωστική Ομάδα Κρίσεων διοργανώνει ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα με θέμα « Η
γνώση σώζει ζωές» με αντικείμενο τις Α ́Βοήθειες και την Καρδιοπνευμονική
Αναζωογόνηση(ΚΑΡ.Π.Α.).
Το πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί διαδικτυακά, την Κυριακή 27 Ιουνίου 2021, από τις
11:00 ́έως τις 14:00 ́και απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο. Ο σύνδεσμος για την
παρακολούθηση του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας Zoom
https://zoom.us/j/94063621417 .Οι συμμετέχοντες θα λάβουν αντίστοιιιχη βεβαίωση παρακολούθησης.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώνουν συμμετοχή αποστέλλοντας τα στοιχεία τους
(Ονοματεπώνυμο,τηλέφωνο,email) ηλεκτρονικά στην διεύθυνση
[email protected] ή δηλώνοντάς τα τηλεφωνικώς. Για περισσότερες
πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
επικοινωνούν με το ΚΕΠ Υγείας του Δήμου
Σκύδρας, τηλ.: 2381351876. Την ευθύνη και το συντονισμό της δράσης έχει η αρμόδια
Αντιδήμαρχος Ιωάννα Βέργου τηλ.:2381351804,κιν.:6980414242.
Στον καθημερινό μας βίο, η γνώση και η προσφορά πρώτων βοηθειών μπορούν
ν ́αποδειχθούν σωτήριες για τη ζωή των συνανθρώπων μας αλλά κι όλων μας στο
πνεύμα και στο πλαίσιο μιας κοινωνίας που συμπεριφέρεται και λειτουργεί με

αμοιβαιότητα κι ανθρωπιά.